Kiwa: Tworzymy zaufanie

Kiwa w Polsce 

 

Kiwa Polska Sp. z o.o.

Poprzednio Agro Quality Support Polska (AQS) jest firmą audytorską, która powstała w 2006 r., jako niezależna i profesjonalna firma wykwalifikowana do przeprowadzania audytów na rynku świeżej produkcji owoców i warzyw. Audyty głównie wykonywane są w Polsce na terenie całego kraju, dodatkowo realizowane są projekty na terenie Ukrainy oraz krajów bałtyckich.  Kiwa Polska ma doświadczenie z zakresu certyfikacji takich standardów jak GLOBALG.A.P., HACCP, BRC, IFS, CoC, MSC, ASC, GRASP czy GMP+ i innych oraz z prywatnych standardów będących własnością sieci skierowanych do zatwierdzonych dostawców. Dla celów niezależnej współpracy, certyfikacja jest przeprowadzana przez międzynarodowe jednostki certyfikujące grupy Kiwa posiadającymi akredytację wg. ISO 17065.  Nasi Audytorzy cechują się profesjonalnym, bezstronnym i wiarygodnym podejściem do klienta. Zakres usług audytów certyfikujących dotyczy całego łańcucha produkcji i dostaw świeżej i bezpiecznej żywności na rynek krajowy oraz na rynki zagraniczne.

Kiwa Cobico

Od grudnia 2023 r. spółka posiada nazwę Kiwa COBICO. Spółka kontynuuje badania w ramach Laboratorium POB OPAKOMET od lat 60. Wyodrębniono je w 1996 jako Laboratorium Centralne, uzyskując akredytację. W 2001 przekształcono je w COBICO Sp. z o.o. W 2001 utworzono Biuro Certyfikacji w COBICO, uzyskując akredytację PCA. Rozszerzono zakres o ekologię, opakowania, PQS, produkty regionalne, QAFP, produkcję roślin, System ESTA, QMP. W 2021 COBICO dołączyło do KIWA, światowego lidera TIC.

Dowiedz się więcej o usługach Kiwa Cobico.

Kiwa Inspecta Polska Sp. z.o.o.  

Laboratorium Kiwa Inspecta Polska od października 2023 jest w fazie zamknięcia działalności. Wcześniej Laboratorium oferowało badania nieniszczące na terenie  Polski. Spółka funkcjonowała w środowiskach wytwórczym, montażowych i serwisowym. Spółka realizowała prace na rzecz klientów działających w branży metalowej, rafineryjnej, chemii, energetyce, budownictwie przemysłowym i usługowym, transporcie, a także wielu innych zakładach przemysłowych. 

Wszystkie oferowane usługi Kiwa Polska oraz Kiwa Cobico znajdziecie Państwo w zakładce Usługi. 

Kiwa na świecie 

Kiwa należy do grona 20 liderów światowego rynku badań, inspekcji i certyfikacji (Testing, Inspection and Certification, TIC). Dzięki naszym usługom z zakresu certyfikacji, inspekcji, badań, szkoleń i technologii tworzymy zaufanie do produktów, usług, procesów, systemów (zarządzania) i pracowników naszych klientów. Usługi te świadczymy w wielu różnych segmentach rynku. Rynki, na których aktywnie działamy, to między innymi budownictwo i dostarczanie energii, woda pitna, opieka zdrowotna, żywność, pasze i gospodarka rolna. Obszary specjalizacji obejmują systemy zarządzania, odpowiedzialność społeczną biznesu, testy laboratoryjne i wiele innych. Mamy klientów w branży produkcyjnej i przetwórczej, w branży usług (biznesowych), dóbr i usług publicznych i prywatnych, w rządach i instytucjach międzynarodowych. Kiwa zatrudnia ponad 4300 osób w więcej niż 100 biurach w ponad 40 krajach na całym świecie, głównie w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Kiwa jest organizacją całkowicie niezależną i niezaangażowaną w działalność produkcyjną, handlową lub inną, jaka mogłaby zagrozić jej bezstronności. Nikt ani nic z zewnątrz nie ma wpływu na wydawane przez Kiwę decyzje lub opinie związane z działalnością operacyjną Kiwy, w tym z certyfikacją, badaniami, inspekcjami i usługami z zakresu technologii i danych. . W Kiwa rozumiemy kluczowe znaczenie obiektywizmu i bezstronności podczas przeprowadzania oceny zgodności. W związku z tym Kiwa regularnie analizuje swoje działania, aby móc z wyprzedzeniem zidentyfikować możliwe konflikty interesów i zapewniać niezmienną obiektywność i bezstronność. Ponadto organizacja Kiwa oceniana jest w sposób transparentny przez kilka instytucji akredytacyjnych, jest poddawana audytom przeprowadzanym przez organizacje zewnętrzne, a uprawnienia uzyskuje od instytucji państwowych.

Dowiedz się, dlaczego bóbr odgrywa tak istotną rolę w identyfikacji wizualnej grupy Kiwa

U podstaw działalności wszystkich podmiotów, które tworzą dzisiejszą grupę Kiwa, jest zapewnianie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez świadczenie wysokiej jakości usług weryfikacyjnych. W wielu przypadkach rola ta miała swoje źródła w rządowym pełnomocnictwie do działania w takich sektorach, jak sektor gazowy, energetyczny, wody pitnej oraz bezpieczeństwa w budownictwie i produkcji.

Spółki obecnie działające pod nazwą Kiwa Inspecta były wcześniej częścią Inspecty – największej spółki specjalizującej się w inspekcji w Europie Północnej i krajach bałtyckich. Kiwa Inspecta koncentruje się na kontrolowaniu wszelkiego typu aktywów w branży przemysłowej, mieszkaniowej, w sektorze morskim, metalurgicznym i górniczym i innych segmentach rynku.