Kiwa: Tworzymy zaufanie

Kiwa należy do grona 20 liderów światowego rynku badań, inspekcji i certyfikacji (Testing, Inspection and Certification, TIC). Dzięki naszym usługom z zakresu certyfikacji, inspekcji, badań, szkoleń i technologii tworzymy zaufanie do produktów, usług, procesów, systemów (zarządzania) i pracowników naszych klientów. Usługi te świadczymy w wielu różnych segmentach rynku. Rynki, na których aktywnie działamy, to między innymi budownictwo i dostarczanie energii, woda pitna, opieka zdrowotna, żywność, pasze i gospodarka rolna. Obszary specjalizacji obejmują systemy zarządzania, odpowiedzialność społeczną biznesu, testy laboratoryjne i wiele innych. Mamy klientów w branży produkcyjnej i przetwórczej, w branży usług (biznesowych), dóbr i usług publicznych i prywatnych, w rządach i instytucjach międzynarodowych. Kiwa zatrudnia ponad 4300 osób w więcej niż 100 biurach w ponad 40 krajach na całym świecie, głównie w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Pobierz infografikę, klikając obraz

Kiwa jest organizacją całkowicie niezależną i niezaangażowaną w działalność produkcyjną, handlową lub inną, jaka mogłaby zagrozić jej bezstronności. Nikt ani nic z zewnątrz nie ma wpływu na wydawane przez Kiwę decyzje lub opinie związane z działalnością operacyjną Kiwy, w tym z certyfikacją, badaniami, inspekcjami i usługami z zakresu technologii i danych. Kierownictwo i pracownicy Kiwy zdają sobie sprawę z wagi obiektywnego i bezstronnego podejścia do certyfikacji, badań i inspekcji. W związku z tym Kiwa regularnie analizuje swoje działania, aby móc z wyprzedzeniem zidentyfikować możliwe konflikty interesów i zapewniać niezmienną obiektywność i bezstronność. Ponadto organizacja Kiwa oceniana jest w sposób transparentny przez kilka instytucji akredytacyjnych, jest poddawana audytom przeprowadzanym przez organizacje zewnętrzne, a uprawnienia uzyskuje od instytucji państwowych.

Dowiedz się, dlaczego bóbr odgrywa tak istotną rolę w identyfikacji wizualnej grupy Kiwa

U podstaw działalności wszystkich podmiotów, które tworzą dzisiejszą grupę Kiwa, jest zapewnianie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez świadczenie wysokiej jakości usług weryfikacyjnych. W wielu przypadkach rola ta miała swoje źródła w rządowym pełnomocnictwie do działania w takich sektorach, jak sektor gazowy, energetyczny, wody pitnej oraz bezpieczeństwa w budownictwie i produkcji.

Kiwa, od której wywodzi się nazwa dzisiejszej grupy, założona została w 1948 r. przez holenderskie spółki z branży wody pitnej. Celem tych spółek było zapewnienie bezpieczeństwa wody pitnej w kraju poprzez badanie każdego elementu, z którym woda mogła mieć kontakt. W tamtych czasach słowo KIWA (pisane wielkimi literami) było akronimem Keuringsinstituut voor WaterleidingArtikelen (Instytut ds. Badania Elementów Wodociągów). Obecnie nie używamy tego określenia jako akronimu, ponieważ Kiwa to teraz dużo więcej niż tylko ekspert ds. wody pitnej. Firma Kiwa działa aktywnie na wielu rynkach na całym świecie, oferując szeroką gamę produktów i usług.

Najważniejsze momenty w historii Kiwy:

1948
Utworzenie przez holenderskie spółki organizacji Kiwa NV (skrót od Keuringsinstituut voor WaterleidingArtikelen)
2005
Przejęcie przez Kiwę spółki Gastec NV w Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech
2008
Rozszerzenie terytorium działalności na Hiszpanię i Szwecję
2010
Przystąpienie NPM-Capital do Kiwy NV
2011
Wejście do sektora sportowego za pośrednictwem ISA Sport
2012
Rozszerzenie terytorium działalności na Turcję
2013
Rozszerzenie zakresu działalności o infrastrukturę mobilności za pośrednictwem KOAC-NPC
2014
Wejście na rynek żywności, pasz i gospodarstwa rolnego za pośrednictwem BCS Öko-Garantie w Niemczech, Ameryce Łacińskiej i Chinach
2015
Dołączenie do rodziny Kiwy spółki Inspecta zajmującej się zdrowiem aktywów i działającej w Europie Północnej
2016
Początek rebrandingu korporacji Kiwa

W tym czasie do rodziny Kiwy dołączały inne spółki, każda z własną historią.

Spółki, które teraz określane są jako Kiwa Compliance, były wtedy częścią Shield Group, z takimi markami jak Oesterbaai, SaferSpaces i Bioconsult. Kiwa Compliance dąży do tworzenia zdrowego środowiska życia i pracy, wolnego od azbestu, włókien ceramicznych, legionelli, chemikaliów, organizmów mikrobiologicznych i innych substancji oraz sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub przynoszących szkody środowisku.

Spółki obecnie działające pod nazwą Kiwa Inspecta były wcześniej częścią Inspecty – największej spółki specjalizującej się w inspekcji w Europie Północnej i krajach bałtyckich. Kiwa Inspecta koncentruje się na kontrolowaniu wszelkiego typu aktywów w branży przemysłowej, mieszkaniowej, w sektorze morskim, metalurgicznym i górniczym i innych segmentach rynku.