Przetwórstwo

Przetwórstwo obecne jest w wielu sektorach rynku, od grafiki i meblarstwa po produkcję narzędzi i recykling. Produkcja i półprodukcja obejmują wiele złożonych procesów biznesowych, wymagają dbałości o każdy szczegół i muszą być zgodne z (międzynarodowymi) zasadami, przepisami i standardami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i higieny. Naszym klientom umożliwiamy płynne prowadzenie działalności i zapewniamy optymalną zdolność wytwórczą. Uznawane na całym świecie systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem, higieną i środowiskiem stanowią solidną i doskonałej jakości podstawę, którą można uzupełnić o moduły przeznaczone dla danego sektora bądź certyfikaty produktów, procesów lub umiejętności. Ponadto przeprowadzamy inspekcje i badanie produktów będących przedmiotem (pół)produkcji w celu zagwarantowania, że spełniają one obowiązujące standardy jakości, bezpieczeństwa i zgodności.

  • Optymalizaja produkcji
  • Przestrzeganie zasad przepisów i norm
  • Wzmocnienie bazy jakości
Filtry
Serwis
Rynek
Usługi (19 results)
Audyty dla sieci handlowych

Kiwa Polska realizuje audyty drugiej strony - na zlecenie dużych i małych sieci handlowych, przetwórni spożywczych, dystrybutorów oraz innych uczestników łańcucha dostaw w branży rolno-spożywczej.

Więcej
IFS Food

IFS Food - standard certyfikacji dla zakładów produkcji i/lub przetwórstwa żywności.

Więcej
Inspekcje urządzeń ciśnieniowych

W Kiwa Polska przeprowadzamy procesy oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów (kotły, zbiorniki, wymienniki ciepła, odbiorniki, rurociągi i inne) zgodnie Dyrektywą UE 2014/68/UE.

Więcej
Inspekcje aplikacji systemów malarskich

Oferujemy usługi wykwalifikowanego personelu zajmującego się nadzorem nad wykonaniem prac konserwacyjno-malarskich w ich szerokim spektrum.

Więcej
Badania wizualne - VT

Wykonujemy badania wizualne - VT złączy spawanych, odlewów i odkuwek. Badania VT umożliwiają wykrycie niezgodności wymiaru, kształtu oraz innych wad powstałych na eptapie wytwarzania i podczas eksploatacji.

Więcej
Chain of Custody - Łańcuch dostaw

Standard CoC jest niezbędny, aby zapewnić segregację i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw certyfikowanych produktów GLOBALG.A.P. Przejrzystość w całym łańcuchu dostaw zapewnia integralność i buduje zaufanie do produktu.

Więcej
Building area workers
ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.

Więcej
Badania ultradźwiękowe - UT

Badania ultradźwiękowe - objętościowa metoda badań nieniszczących, wykorzystująca drgania o częstotliwości powyżej 16 kHz. Pozwala zlokalizować i określić rozmiar wad wewnątrz materiału. Badania ultradźwiękowe należą do jednych z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących.

Więcej
GRASP- Ocena Ryzyka dotycząca Praktyk Społecznych

Wykwalifikowani audytorzy Kiwa Polska realizują ocenę w zakresie GRASP m.in w gospodarstwach rolnych. Jeżeli kierujesz się przepisami prawa w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy pracowników rolnych, certyfikacja GRASP jest właśnie dla Ciebie.

Więcej
FROSIO tube
FROSIO Zabezpieczenia Antykorozyjne

Aby ochrona antykorozyjna spełniała oczekiwane wymagania dotyczące jakości i żywotności, obróbce powierzchniowej stawiane są wysokie wymagania. Aby zapewnić spełnienie wymagań jakościowych, wymagana jest dokładna kontrola i inspekcja wykonanej pracy.

Więcej
Badania penetracyjne - PT

Wykonujemy badnia PT konstrukcji metalowych jak i niemetalowych, na etapie produkcji oraz w trakcie eksploatacji. Badania PT umożliwiają wykrycie wad otwartych do powierzchni.

Więcej
Szkolenia spawaczy

Szkolenia spawaczy metodami TIG MAG MIG G, kursy spawania.

Więcej
HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli

Certyfikacja HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) z Kiwa: popraw wyniki w zakresie bezpieczeństwa żywności, spełnij wymagania konsumentów i zwiększ swoje zyski.

Więcej
Man points to growth in quality system
Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.

Więcej
Poznaj nasze usługi w  zakresie inspekcji zbiorników nieciśnieniowych

Kiwa oferuje usługi oceny i inspekcji podczas projektowania i produkcji budowanych na miejscu, pionowych, cylindrycznych, płaskodennych, naziemnych, spawanych, stalowych zbiorników. Oferujemy usługi dla właścicieli, producentów i użytkowników.

Więcej
Badania opakowań

Badania opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Usługa doboru materiału opakowaniowego do konkretnej grupy asortymentowej produktów spożywczych oraz weryfikacja terminu przydatności produktu do spożycia.

Więcej
Inspekcje konstrukcji stalowych

W Kiwa Polska wykonujemy weryfikację zgodności wyrobów konstrukcyjnych oraz ocenę zakładowej kontroli produkcji w zakresie akredytowanym i notyfikowanym.

Więcej
Badania magnetyczno - proszkowe MT

Wykonujemy badania magnetyczno - proszkowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek z materiałów ferromagnetycznych. Metoda ta jest jedną z bardziej czułych i wiadrygodnych metod badań nieniszczących.

Więcej
Globe in green landscape
ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.

Więcej