Diagnostyka maszyn i urządzeń

Posiadamy najwyższej klasy wyposażenie pomiarowe renomowanych firm

 

Badania diagnostyczne przeprowadzane są przez specjalistów posiadających wszechstronne, wieloletnie doświadczenie. Stosujemy najwyższej klasy wyposażenie pomiarowe renomowanych firm, w tym wielokanałowe komputerowe systemy pomiarowe drgań, parametrów procesowych. Zastosowanie w każdym przypadku specjalistyczne oprogramowanie ułatwia przeprowadzanie wszechstronnych analiz. Wyniki pomiarów z analizatorów cyfrowych wprowadzane są do diagnostycznej sieciowej bazy danych.

Specjalizujemy się w ocenie stanu technicznego maszyn wirnikowych naszych Klientów. W tym celu stosujemy równolegle kilka technologii badawczych. Pozwala to na wykrywanie wielu nieprawidłowości już w ich początkowym stadium, a to z kolei pozwala naszym Klientom na odpowiednio wczesne zaplanowanie i przeprowadzenie napraw. Dzięki temu unika się szeregu awarii i pozwala na istotne zmniejszenie kosztów.

Szeroko propagujemy serwis diagnostyczny polegający na wykonywaniu systematycznych badań profilaktycznych w zakresie właściwym dla konstrukcji, warunków pracy i wymaganej przez proces produkcyjny niezawodności maszyn. Uczestniczymy również w badaniach przed postojami technologicznymi, które (w przypadku braku monitoringu drganiowego) pozwalają wskazać jakie czynności serwisowe należałoby wykonać.

Badania przed planowanymi remontami pokazują w sposób obiektywny, jaki jest stan urządzenia i czy nie ma przesłanek do zmiany planu - rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu prac.

Badania po remontach szczególnie odpowiedzialnych i skomplikowanych maszyn powinny być wykonywane już od pierwszego uruchomienia. Specjalistyczna aparatura pozwala wówczas szybko wykrywać usterki dając możliwość przerwania uruchomienia, wykonania odpowiednich napraw i korekt i niedopuszczenia do rozległych uszkodzeń. Niezależnie od tego, precyzyjne wyniki badań wykonywanych przez niezależną firmę mogę być podstawą do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy właścicielem a wykonawcą remontu.