Medycyna i farmacja

W przypadku leczenia, urządzeń medycznych i farmacji bezpieczeństwo i zdrowie mają znaczenie zasadnicze. Twoi klienci oczekują najlepszego możliwego traktowania, a Ty chcesz im zapewniać skuteczną, wydajną, wysokiej jakości opiekę. Bezpieczeństwo klienta wymaga aktywnego zapobiegania ryzyku, a władze odpowiedzialne za opiekę zdrowotną wymagają przejrzystych, udokumentowanych i łatwych do prześledzenia procedur. Ważna jest koncentracja na jakości – wszystkie urządzenia, systemy i procesy muszą działać sprawnie i płynnie. Szeroki zakres specjalistycznych usług Kiwy pomaga zapobiegać ryzyku i poprawiać jakość, bezpieczeństwo i ochronę. Oferujemy wsparcie w zakresie rozszerzania kompetencji opiekunów, właściwego działania urządzeń medycznych i innych urządzeń i systemów związanych z bezpieczeństwem klienta, a także zastosowań środków farmaceutycznych. Dzięki naszemu wsparciu działalność Twojej firmy będzie satysfakcjonującą odpowiedzią na oczekiwania Twoje i stron zainteresowanych.

  • Wysoka jakość opieki
  • Szeroka gama usług eksperckich
  • Poprawa bezpieczeństwa i ochrony
Filtry
Serwis
Rynek
Usługi (4 results)
Building area workers
ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.

Więcej
Oznakowanie CE wyrobów medycznych zgodnie z MDR

Wyroby medyczne produkowane lub sprzedawane w UE muszą być zgodne z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 (MDR) i muszą posiadać oznakowanie CE. Kiwa Cermet Italia i Kiwa Dare (z siedzibą w Holandii) zostały wyznaczone jako jednostki notyfikowane dla rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Więcej
Man points to growth in quality system
Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.

Więcej
Medical hospital with patient
ISO 13485: Wyroby medyczne

Certyfikacja urządzeń medycznych ISO 13485 z Kiwa: zapewnij jakość, buduj zaufanie i przestrzegaj przepisów w sektorze urządzeń medycznych.

Więcej