Wybierz swój sektor działań

Jako Grupa Kiwa oferujemy usługi z zakresu badań, inspekcji i certyfikacji, praktycznie na każdym rynku, na całym świecie. Podział, który oferujemy, może nie zawierać Twojego obszaru działania. Zachęcamy do wyszukania produktu lub usługi, których potrzebujesz, aby znaleźć więcej informacji oraz skontaktować się z nami w celu uzyskania odpowiedzi na Twoje pytania.

 • Budownictwo i infrastruktura

  Ciągłe inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, biurowce, linie kolejowe, linie lotnicze i sieci dróg wpływają na działalność Twojej firmy

  Czytaj więcej
 • Edukacja

  Jakość edukacji zależy nie tylko od kwalifikacji zawodowych nauczyciela i umiejętności wyszukiwania odpowiednich materiałów – równie ważnym aspektem codziennej pracy w sektorze edukacji jest zapewnianie jakości.

  Czytaj więcej
 • Górnictwo

  Działalność górnicza, na przykład wydobycie minerałów czy paliw kopalnych, wymaga pełnej kontroli nad sprzętem w trudnym i potencjalnie niebezpiecznym środowisku.

  Czytaj więcej
 • Materiały budowlane

  Prawidłowe wykorzystanie i zastosowanie wielu różnych materiałów jest czynnikiem decydującym o jakości projektu budowlanego.

  Czytaj więcej
 • Materiały niebezpieczne

  Obecność materiałów lub substancji niebezpiecznych, takich jak legionella, środki (mikro)biologiczne, takie jak pleśń czy grzyby, potencjalnie szkodliwe gazy, azbest, włókna ceramiczne czy metale ciężkie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska.

  Czytaj więcej
 • Media

  W sektorze mediów zachodzą zakrojone na dużą skalę zmiany dotyczące przyjaznych dla środowiska sposobów dostawy wody i energii do rosnącej liczby klientów.

  Czytaj więcej
 • Medycyna i farmacja

  W przypadku leczenia, urządzeń medycznych i farmacji bezpieczeństwo i zdrowie mają znaczenie zasadnicze.

  Pokaż produkty
 • Motoryzacja i lotnictwo

  Usługi Kiwy dla globalnego sektora motoryzacyjnego i lotniczego są bardzo rozbudowane.

  Czytaj więcej
 • Ochrona, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pożarowe

  Nieustannie rośnie znaczenie minimalizowania i zarządzania ryzykiem – w Twojej firmie, we współpracy z innymi, a także w domu.

  Czytaj więcej
 • Produkty konsumenckie

  Twój klient – konsument – wymaga coraz to mocniejszych dowodów potwierdzających jakość, bezpieczeństwo, prozdrowotny charakter i trwałość wytwarzanych przez Twoją firmę produktów.

  Czytaj więcej
 • Przemysł produkcyjny

  Jako przedsiębiorca działający w branży produkcyjnej, spotykasz się z dużymi wymaganiami interesariuszy i klientów oraz z nieustannie rosnącą globalizacją.

  Czytaj więcej
 • Przetwórstwo

  Przetwórstwo obecne jest w wielu sektorach rynku, od grafiki i meblarstwa po produkcję narzędzi i recykling. Produkcja i półprodukcja obejmują wiele złożonych procesów biznesowych, wymagają dbałości o każdy szczegół i muszą być zgodne z (międzynarodowymi) zasadami, przepisami i standardami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i higieny.

  Czytaj więcej
 • Rolnictwo, pasze i żywność

  Certyfikacja globalna, usługi weryfikacji i kontroli zapewnią Twoim klientom wysokiej jakości produkty, bezpieczne i identyfikowalne - od pola do stołu.

  Czytaj więcej
 • Ropa, benzyna i chemikalia

  Przemysł (petro)chemiczny jest bardzo złożony, charakteryzuje się intensywnością inwestycji, a jego dochodowość w znacznym stopniu uzależniona jest od właściwie funkcjonujących aktywów i procesów.

  Czytaj więcej
 • Sprzedaż detaliczna

  W sprzedaży detalicznej chodzi przede wszystkim o oferowanie i sprzedawanie klientom końcowym dobrej jakości produktów i usług za pośrednictwem sieci dostawców.

  Czytaj więcej
 • Systemy zarządzania

  Chcesz osiągać sukcesy na swoim rynku i spełniać nieustannie zmieniające się wymagania klientów.

  Czytaj więcej
 • Transport i mobilność

  Zapewnianie, aby klienci mogli korzystać z transportu drogowego, wodnego i powietrznego w maksymalnie wydajny i przyjazny dla środowiska sposób, wymaga sprawnego działania w branży transportu i mobilności.

  Czytaj więcej
 • Turystyka i rekreacja

  Koncerty rockowe, hokej na lodzie, obiekty hotelowe i konferencyjne – niezależnie od tego, w jakiej części sektora turystyki, sportu i rekreacji działasz, Twoim głównym celem jest zazwyczaj zapewnienie klientom relaksu i dobrej zabawy.

  Czytaj więcej
 • Usługi związane z nieruchomościami

  Budynek – mieszkalny, biurowy, hotelowy, zabytkowy czy fabryczny – musi zapewniać zdrowe i bezpieczne środowisko życia i pracy przez wiele dziesiątek lat.

  Czytaj więcej
 • Woda

  Życie całych społeczności uzależnione jest od dostępu do czystej, bezpiecznej i zdrowej wody (pitnej).

  Czytaj więcej
 • Wytwarzanie energii i mocy

  Wytwarzanie ciepła i elektryczności wiąże się z wieloma wyzwaniami i potencjalnymi zagrożeniami.

  Czytaj więcej