• Rolnictwo i żywność ekologiczna

  Europejski rynek ekologiczny wzrósł o 125 procent w ciągu ostatniej dekady. Jest to doskonała okazja dla certyfikowanych firm zajmujących się żywnością ekologiczną do uczestnictwa w tym stałym rozwoju. Kiwa jest jednym z pionierów certyfikacji ekologicznej w Europie.

  Pokaż
 • Bezpieczeństwo i ochrona żywności

  Bezpieczeństwo żywności i ochrona żywności obejmuje przygotowywanie, obsługę, dystrybucję i przechowywanie żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktykami. Jesteśmy jedną z wiodących akredytowanych jednostek certyfikujących produkty spożywcze na świecie.

  Pokaż
 • Ryby i skorupiaki

  Konsumenci coraz częściej proszą o ryby oraz skorupiaki pochodzące ze zrównoważonych połowów, a rządy wdrażają regulacje zapewniające zdrowotność rybom i całemu ekosystemowi. Certyfikujemy firmy w całej Europie zgodnie z obowiązującymi normami.

  Pokaż
 • Dobrostan zwierząt

  Zwierzęta muszą być utrzymywane oraz znajdować się w obrocie we właściwy, profesjonalny sposób. Właściciele i handlowcy muszą przestrzegać zasad zapewniających dobrostan i zdrowie zwierząt. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów jakości, audytowania i certyfikacji firm w obszarze dobrostanu zwierząt.

  Pokaż
 • Żywienie zwierząt

  Pasze i karmy dla zwierząt i ich składniki mają do istotne znaczenie w bezpieczeństwie żywności produkowanej ze zwierząt gospodarskich wchodzącej dalej do łańcucha produkcji i obrotu żywnością. Certyfikujemy międzynarodowo kilka programów certyfikacji zapewnienia jakości pasz takich jak FEMAS oraz FAMI-QS.

  Pokaż