Materiały niebezpieczne

Obecność materiałów lub substancji niebezpiecznych, takich jak legionella, środki (mikro)biologiczne, takie jak pleśń czy grzyby, potencjalnie szkodliwe gazy, azbest, włókna ceramiczne czy metale ciężkie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Potencjalnie niebezpieczne substancje mogą być obecne w budynkach, obiektach przemysłowych, jednostkach pływających, a nawet zabawkach, mogą być też przez nie emitowane. Kiwa oferuje certyfikowane lub akredytowane analizy, programy monitorowania i oceny, ocenę ryzyka i doradztwo. Nasze laboratoria oferują niezależne, akredytowane badania zgodne z najnowszymi standardami. Zajmujemy się również planami zarządzania i polityką firm, planami demontażu lub rozbiórki, zakresami przetargów i nadzorem nad nimi, a także zarządzaniem projektem podczas prac demontażowych i naprawczych. Wspólnie z naszymi klientami dążymy do zapewniania zdrowego środowiska życia i pracy, całkowicie zgodnego z wszelkimi wymogami bezpieczeństwa.

  • Certyfikowane i akredytowane badania
  • Niezależne testy
  • Ekspertyzy
Filtry
Serwis
Rynek
Usługi (5 results)
IFS Food

IFS Food - standard certyfikacji dla zakładów produkcji i/lub przetwórstwa żywności.

Więcej
Building area workers
ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.

Więcej
Man points to growth in quality system
Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.

Więcej
Znak jakości Kiwa " Środki zapobiegawcze COVID-19" w branży HORECA

Znak jakości Kiwa " Środki zapobiegawcze COVID-19" pomaga branży hotelarskiej oraz całemu sektorowi HORECA w organizacji miejsca pracy i działalności.

Więcej
Globe in green landscape
ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.

Więcej