infographic-inspection.jpg

Dostrzeganie tego, co niewidoczne, i przygotowanie się na to, co nieprzewidziane

Niezależnie od tego, czy obowiązkowe, czy dobrowolne, inspekcje są źródłem ważnych danych, które można wykorzystać do zapewnienia jakości, bezpieczeństwa, wydajności i optymalnego działania sprzętu i całej firmy. Otrzymane informacje są wartościowe i na wczesnym etapie ostrzegają przed możliwymi problemami w przyszłości. Dzięki temu możesz uniknąć kosztów lub, co najważniejsze, wypadków i poważnych uszkodzeń. Inspekcja daje więc pewność: co do pracowników, procesów produkcyjnych i aktywów, a także wpływu, jaki Twoja firma ma na środowisko. Innymi słowy, inspekcje sprawiają, że to, co niewidoczne, staje się widoczne, i pomagają przygotować się na to, co nieprzewidziane.

Przeprowadzamy inspekcje praktycznie wszystkiego, niemal wszędzie.

Nasze usługi z zakresu inspekcji obejmują wszelkiego typu badania, pomiary, kontrole wymiarowe i porównanie materiałów lub przedmiotów. Kontrolujemy prawie wszystko, od małych urządzeń pomiarowych po ogromne zbiorniki ciśnieniowe. Przeprowadzamy inspekcje na każdym poziomie, od przeglądu projektu, instalacji i produkcji aż po modernizację, utrzymanie oraz inspekcje działania lub inspekcje partii produktów. W ten sposób ustalamy, jaki jest stan danego materiału, przedmiotu, procesu lub sytuacji oraz czy jest on zgodny z obowiązującymi lub określonymi wymogami, przepisami lub standardami.

Należy pamiętać, że Kiwa jest organizacją notyfikowaną według wielu dyrektyw unijnych. Oznacza to, że otrzymaliśmy uprawnienia od krajowej jednostki akredytacyjnej do przeprowadzania inspekcji zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Proces inspekcji

Chcesz, aby Twój produkt, instalacja lub sytuacja zostały niezależnie i bezstronnie skontrolowane, zgodnie z określoną procedurą (ponieważ jest to obowiązkowe lub zgodne z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Twojej firmie). Kiwa pomaga swoim klientom, przeprowadzając wszystkie niezbędne działania inspekcyjne i dostarczając zrozumiałe wyniki