Co to jest inspekcja partii?

Inspekcja partii oznacza badanie próbek wybranych losowo z partii produkcyjnej, a następnie ocenę całej partii na podstawie wyników inspekcji próbek.