Kiwa Polska  jest Ośrodkiem Szkoleniowym wyspecjalizowanym w szkoleniu i egzaminowaniu:

- spawaczy wg serii norm PN-EN ISO 9606-1, -2, -4, oraz

- Inspektorów Zabezpieczeń Antykorozyjnych we współpracy z Kiwa Holandia

Wszystkie zajęcia (praktyczne i teoretyczne) z wyjątkiem kursów FROSIO odbywają się w Warszawie, przy ul. Borzymowskiej 30.

Dla celów prowadzonych kursów Ośrodek Szkoleń i Egzaminowania Spawaczy Kiwa Polska wyposażony jest w dwie sale wykładowe z pomocami audiowizualnymi, pracownie badawcze oraz pracownię spawalniczą.

Dla zakresu prowadzonych kursów zapewniamy uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe.

W dzisiejszych czasach wiedza ale i praktyka dla szkoleń spawalniczych jest niezbędna. Dobrze wyszkoleni spawacze z rozległą wiedzą na temat metod spawania stanowią nieocenioną część każdej odnoszącej sukcesy firmy w branży konstrukcyjnej i budowlanej. ale też i innych.

Nasze atuty:

Poniżej kilka punktów na temat tego czym się różnimy od innych ośrodków szkoleniowych:

  • Szkolenie realizowane jest w trybie indywidualnym (1 osoba na stanowisku) – w wielu ośrodkach na jednym stanowisku są ustawiane po 2 osoby, co zmniejsza skuteczność szkolenia.
  • Materiały szkoleniowe są przygotowane do ćwiczeń (pocięte i po fazowane), kursanci nie muszą ich sami ciąć, fazować itd., co bardzo często jest praktykowane  w innych ośrodkach szkoleniowych celem obniżenia kosztów szkolenia.
  • Nieograniczona dostępność do materiałów treningowych. Nie ma tu ograniczeń w zużywaniu materiałów, co jest codzienną praktyką w wielu ośrodkach, w celu obniżenia kosztów szkolenia.
  • Podczas szkolenia są egzaminy wewnętrzne z badaniami RTG lub UT, co umożliwia lepsze zweryfikowanie postępów w szkoleniu. Za badania nie jest pobierana dodatkowa opłata
  • Stała opieka szkolących się osób. Całodzienny nadzór nad kursantami pełni instruktor z wieloletnim doświadczeniem oraz inżynier spawalnik z uprawnieniami IWE
  • Możliwość uzyskania uprawnień UDT, UDT CERT lub TUV

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Szkoleń i Egzaminowania Spawaczy, którego wieloletnie doświadczenie na rynku jest istotne przy zdobywaniu kompetencji spawaczy. 

 spawacz niebieski