Kiwa Inspecta Polska, (dawniej "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" Technika Spawalnicza i Laboratorium") jest Ośrodkiem Szkoleniowym wyspecjalizowanym w szkoleniu i egzaminowaniu:

- spawaczy wg serii norm PN-EN ISO 9606-1, -2, -4, oraz
- personelu badań nieniszczących zgodnie z PN-EN ISO 9712

Wszystkie zajęcia (praktyczne i teoretyczne) odbywają się w Warszawie, przy                                      ul. Borzymowskiej 30.

Dla celów prowadzonych szkoleń Ośrodek wyposażony jest w dwie sale wykładowe z pomocami audiowizualnymi, pracownie badawcze oraz pracownię spawalniczą.

Dla zakresu prowadzonych kursów zapewniamy uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe.