Sprzedaż detaliczna

W sprzedaży detalicznej chodzi przede wszystkim o oferowanie i sprzedawanie klientom końcowym dobrej jakości produktów i usług za pośrednictwem sieci dostawców. Niezbędna dla zagwarantowania, że sprzedawany produkt będzie dobrej jakości, będzie bezpieczny i zdrowy, jest wydajna i skuteczna (globalna) współpraca. Klient wymaga jakości, bezpieczeństwa i możliwości prześledzenia drogi produktu aż jego źródła. Oczekuje, że jako sprzedawca detaliczny potwierdzasz swoją wiarygodność w drodze niezależnej weryfikacji i certyfikacji. Certyfikacja rzeczywiście może zapobiec konieczności wycofania produktu z rynku, oszustwom i niezadowoleniu klienta. Punkty sprzedaży oraz używane w nich systemy i instalacje, od chłodni po schody ruchome, również muszą być bezpieczne i utrzymywane w optymalnym stanie. Kiwa pomaga skupić się na najważniejszej części działalności: sprzedaży produktów. Świadczymy usługi certyfikacji i weryfikacji na każdym etapie łańcucha dostaw na wielu różnych rynkach, zapewniając bezpieczeństwo wszelkiego rodzaju urządzeń. W skrócie: Robimy wszystko, aby wizyta i praca w Twoim sklepie była przyjemnością.

  • Poprawa jakości
  • Niezależna weryfikacja i certyfikacja
  • Szeroka gama usług eksperckich
Filtry
Serwis
Rynek
Usługi (13 results)
Audyty dla sieci handlowych

Kiwa Polska realizuje audyty drugiej strony - na zlecenie dużych i małych sieci handlowych, przetwórni spożywczych, dystrybutorów oraz innych uczestników łańcucha dostaw w branży rolno-spożywczej.

Więcej
IFS Food

IFS Food - standard certyfikacji dla zakładów produkcji i/lub przetwórstwa żywności.

Więcej
Certyfikacja produkcji żywności ekologicznej

Ekologiczne produkty przetworzone muszą być produkowane przy użyciu metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich etapach produkcji.

Więcej
Chain of Custody - Łańcuch dostaw

Standard CoC jest niezbędny, aby zapewnić segregację i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw certyfikowanych produktów GLOBALG.A.P. Przejrzystość w całym łańcuchu dostaw zapewnia integralność i buduje zaufanie do produktu.

Więcej
Building area workers
ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.

Więcej
GRASP- Ocena Ryzyka dotycząca Praktyk Społecznych

Wykwalifikowani audytorzy Kiwa Polska realizują ocenę w zakresie GRASP m.in w gospodarstwach rolnych. Jeżeli kierujesz się przepisami prawa w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy pracowników rolnych, certyfikacja GRASP jest właśnie dla Ciebie.

Więcej
Tesco NURTURE

NURTURE ustanawia szczegółowe normy dobrych praktyk rolniczych i jest prywatnym standardem sieci supermarketów TESCO z Wielkiej Brytanii w powiązaniu ze standardem GLOBALG.A.P.

Więcej
Man points to growth in quality system
Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.

Więcej
PlanetProof – znak jakości dla produktów zrównoważonego rolnictwa

PlanetProof jest to znak najwyższej jakości dla zrównoważonego rolnictwa. Produkt ze znakiem PlanetProof są wytwarzane z poszanowaniem przyrody, środowiska naturalnego, klimatu, a także dobrostanu zwierząt.

Więcej
GLOBALG.A.P. PLUS - moduł dodatkowy dla McDonald’s

Wymagania sieci McDonald’s są określone w module GLOBALG.A.P. PLUS.

Więcej
Spring - Zrównoważone nawadnianie i użycie wody gruntowej

Certyfikat GLOBALG.A.P. SPRING wskaże odbiorcy Twoich produktów, że gospodarujesz zasobami wodnymi zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem środowiska oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.

Więcej
Znak jakości Kiwa " Środki zapobiegawcze COVID-19" w branży HORECA

Znak jakości Kiwa " Środki zapobiegawcze COVID-19" pomaga branży hotelarskiej oraz całemu sektorowi HORECA w organizacji miejsca pracy i działalności.

Więcej
Globe in green landscape
ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.

Więcej