Zastrzeżenia Kiwa

Strona internetowa Kiwa jest tworzona i zarządzana przez pracowników Kiwa na całym świecie i ma na celu rozpowszechnianie informacji na temat usług Kiwa, ogólnego zarządzania jakością oraz działań i inicjatyw promujących wzrost i rozwój wszystkich zainteresowanych stron, w oparciu o przepisy krajowe i europejskie oraz prywatne wytyczne. Zawsze z myślą o wzmocnieniu jakości i konkurencyjności naszych klientów.

Strona internetowa Kiwa oferuje aktualne informacje o certyfikowanych firmach, tysiące dokumentów i linki informacyjne dla użytkowników. Na stronie tej znajdują się również portale, wiadomości, a w niedalekiej przyszłości otwarte konsultacje i fora.

Ani Kiwa NV, ani żadna spółka zależna Kiwa, ani żadna osoba lub organizacja działająca w imieniu Kiwa nie może być pociągana do odpowiedzialności za wiarygodność prawną treści tej witryny i jej błędną interpretację.

W zakresie, w jakim Kiwa odsyła do stron internetowych osób trzecich, Kiwa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. Kiwa nie jest w stanie stale monitorować stron internetowych. W związku z tym korzystanie z łączy do stron internetowych innych niż Kiwa odbywa się na własne ryzyko użytkownika.