Co oferuje Kiwa Inspecta Polska

Kiwa Inspecta Polska prowadząc działalność typowo usługową, funkcjonuje w środowiskach wytwórczym, montażowych i serwisowym. Realizuje prace na rzecz klientów działających w branży metalowej, rafineryjnej, chemii, energetyce, budownictwie przemysłowym i usługowym, transporcie, a także wielu innych zakładach przemysłowych, m.in. świadcząc swoje usługi dla większości polskich elektrowni. Nieustanie poszerzamy zakres swojej oferty przez wprowadzanie nowoczesnych metod i technik badawczych.

 • Badania materiałowe

  Wprowadzając na rynek nowy produkt lub usługę, chcesz wyeliminować ryzyko związane z jakością i bezpieczeństwem.

  Czytaj więcej
 • NDT-badania nieniszczące

  Wprowadzając na rynek nowy produkt lub usługę, chcesz wyeliminować ryzyko związane z jakością i bezpieczeństwem.

  Czytaj więcej

Laboratorium Kiwa Inspecta Polska spełnia wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych zgodnie z normą  PN-EN ISO / IEC 17025:2018-02. Poszczególne metody posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (patrz zakładka poniżej "nadzór" gdzie znajdziesz pełny zakres i nr akredytacji) oraz/ lub  posiadają uznanie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Przeprowadzamy badania:

NIENISZCZĄCE:

akredytowane przez PCA i posiadające uznanie UDT:     

 • Badania wizualne (VT) 
 • Badania radiograficzne (RT)
 • Badania ultradźwiękowe (UT)
 • Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
 • Badania penetracyjne (PT)

posiadające uznanie UDT 

 • Badanie szczelności metodą próby pęcherzykowej (LT)

MATERIAŁOWE:

posiadające uznanie UDT 

 • Próba łamania metali
 • Pomiar zawartości ferrytu
 • Badanie składu chemicznego stopów metali metodą spektrometrii  rentgenowskiej (metoda PMI)
 • Badanie twardość twardościomierzem przenośnym (metoda UCI) 

Pracownicy laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie w badaniach  złączy spawanych i materiałów a ich kwalifikacje są zgodne z wymaganiami normy ISO 9712 oraz przepisami dotyczącymi badania połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU.

Informacja prawna: 

Realizując Art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941), w związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w laboratorium Kiwa Inspecta Polska Sp. z o.o., informuję, że na podstawie odczytów dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiska pracy, w 2022 roku pracownicy nie otrzymali dawek przekraczających ograniczniki dawek dla ww. działalności. W związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące przez laboratorium Kiwa Inspecta Polska Sp. z o.o. ogół ludności nie otrzymał dawek przekraczających przewidziane ograniczniki dawek. Ponadto działalność laboratorium Kiwa Inspecta Polska Sp. z o.o. związana z narażeniem napromieniowanie jonizujące nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Proces wykonywania badań

Jeśli Twój produkt, półprodukt, surowiec lub materiał powinien zostać zbadany zgodnie z określonymi normami, na podstawie konkretnych przepisów lub regulacji - możemy Ci pomóc. (Nie jesteś pewny, czy chcesz, aby Twój produkt został zbadany? Poniżej przedstawiamy kilka argumentów, które pomogą Ci podjąć decyzję). Kiwa pomaga swoim klientom, pobierając próbki, przeprowadzając wszystkie niezbędne badania i przedstawiając ich wyniki.