Infografika badania laboratoryjne Kiwa

Określanie właściwości i zapobieganie zakłóceniom
Badamy, czy to w laboratorium, czy na miejscu, aby niezależnie określić charakterystykę, a tym samym zatwierdzić wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jakości, wydajności, niezawodności oraz zgodności z przepisami i regulacjami. Badanie zapobiega również zakłóceniom w codziennych operacjach, ponieważ możliwe błędy i wady można wykryć, zanim wyrządzą jakąkolwiek szkodę. Na przykład, trzeba mieć pewność co do właściwości materiału w instalacji lub zakładzie produkcyjnym lub co do jakości spoiny między segmentami rur, allbo o wpływie produktu na środowisko. Kiwa zapewnia wiedzę niezbędną do opracowania zaleceń dotyczących wysokiej jakości instalacji, konserwacji i zarządzania aktywami.

Badania,  pomiary i kalibracja wszystkiego na całym świecie
Świadczymy usługi badawcze, pomiarowe i kalibracyjne w szerokim zakresie sektorów rynku za pośrednictwem ponad 100 laboratoriów na całym świecie, co oznacza, że zawsze w pobliżu znajduje się ośrodek badawczy. Oferujemy wiodące usługi eksperckie zarówno w zakresie badań nieniszczących (lub nieniszczących), jak i niszczących. Nasze usługi obejmują bardzo szeroki zakres urządzeń testujących, sprzętu, możliwości i know-how. Stosujemy zaawansowane metody ujawniania ukrytych wad i zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel do interpretacji wyników. Tak więc, niezależnie od obiektu, który chcesz poddać testom lub jego przeznaczenia, wiemy, które metody badań są dla Ciebie najlepsze, jakie lokalne i/lub międzynarodowe zasady i przepisy mają zastosowanie, i zapewniamy Ci dokładne wyniki.

Badania i rozwój
Aby zaspokoić Twoje potrzeby i sprostać przyszłym wyzwaniom, prowadzimy wiele badań w ścisłej współpracy z Tobą, naszymi klientami. Te wspólne wysiłki pozwalają nam opracowywać nowe usługi, a tym samym rozszerzać nasze możliwości testowe i usługi dla klientów.

Co oferuje Kiwa

Kiwa prowadząc działalność typowo usługową, funkcjonuje w środowiskach wytwórczym, montażowych i serwisowym. Realizuje prace na rzecz klientów działających w branży metalowej, rafineryjnej, chemii, energetyce, budownictwie przemysłowym i usługowym, transporcie, a także wielu innych zakładach przemysłowych, m.in. świadcząc swoje usługi dla większości polskich elektrowni. Nieustanie poszerzamy zakres swojej oferty przez wprowadzanie nowoczesnych metod i technik badawczych.

Kiwa Polska współpracuje z innymi laboratoriami badawczymi w grupie Kiwa. W przypadku zainteresowania badaniami z zakresu nieniszczących i materiałowych  prosimy o kontakt z Biurem Certyfikacji i Inspekcji Przemysłowych pod numerem telefonu + 48 692 064 667. 

Kiwa Polska oferuje też Usługi Diagnostyczne, Szkolenia Spawaczy  oraz Certyfikację i inspekcje  w obszarze rolno-spożywczym i przemysłowym  

Laboratorium Kiwa COBICO  (polskie akredytowane laboratorium w grupie Kiwa)  

Laboratorium opakowań / materiałów do żywności / żywności  wykonuje:

  • Badania fizykochemiczne i mechaniczne
  • Badania migracji globalnej i specyficznej
  • Testy przechowalnicze (magazynowe i przyśpieszone)
  • Badania metalograficzne
  • Badania mikrobiologiczne
  • Badania sensoryczne
  • Badania składu gazów w opakowaniach (MAP /CAP)
  • Badania składu gazów CO2 i O2 w napojach
  • Badania pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) w warzywach i owocach
  • Badania zawartości niektórych analitów w produktach żywnościowych.

Laboratorium Kiwa COBICO posiada certyfikat akredytacji PCA numer AB 086. Aktualny zakres akredytacji jest zawsze dostępny na stronie PCA w zakładce akredytowane podmioty.

Proces wykonywania badań

Jeśli Twój produkt, półprodukt, surowiec lub materiał powinien zostać zbadany zgodnie z określonymi normami, na podstawie konkretnych przepisów lub regulacji - możemy Ci pomóc. (Nie jesteś pewny, czy chcesz, aby Twój produkt został zbadany? Poniżej przedstawiamy kilka argumentów, które pomogą Ci podjąć decyzję). Kiwa pomaga swoim klientom, pobierając próbki, przeprowadzając wszystkie niezbędne badania i przedstawiając ich wyniki.

Badania i diagnostyka

Sprawdź szczegóły