Co oferuje Kiwa Inspecta Polska

Kiwa Inspecta Polska prowadząc działalność typowo usługową, funkcjonuje w środowiskach wytwórczym, montażowych i serwisowym. Realizuje prace na rzecz klientów działających w branży metalowej, rafineryjnej, chemii, energetyce, budownictwie przemysłowym i usługowym, transporcie, a także wielu innych zakładach przemysłowych, m.in. świadcząc swoje usługi dla większości polskich elektrowni. Nieustanie poszerzamy zakres swojej oferty przez wprowadzanie nowoczesnych metod i technik badawczych.

 • DT-badania niszczące

  Wprowadzając na rynek nowy produkt lub usługę, chcesz wyeliminować ryzyko związane z jakością i bezpieczeństwem.

  Czytaj więcej
 • NDT-badania nieniszczące

  Wprowadzając na rynek nowy produkt lub usługę, chcesz wyeliminować ryzyko związane z jakością i bezpieczeństwem.

  Czytaj więcej
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń

  Wprowadzając na rynek nowy produkt lub usługę, chcesz wyeliminować ryzyko związane z jakością i bezpieczeństwem.

  Czytaj więcej

Laboratorium Inspecta Polska Sp. z o.o. przeprowadza badania:

NIENISZCZĄCE:

 • Badania wizualne (VT)
 • Badania radiograficzne (RT)
 • Badania ultradźwiękowe (UT)
 • Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
 • Badania penetracyjne (PT)
 • Badanie szczelności metodą próby pęcherzykowej (LT)

NISZCZĄCE (WYTRZYMAŁOŚCIOWE I METALOGRAFICZNE):

 • Próby rozciągania metali
 • Próby udarności metali
 • Próby zginania metali
 • Próby łamania metali
 • Badanie twardości twardościomierzem stacjonarnym
 • Badanie technologiczne rur

INNE BADANIA MATERIAŁOWE:

 • Pomiar zawartości ferrytu
 • Badanie odporności na korozję międzykrystaliczną
 • Badanie składu chemicznego stopów metali metodą spektrometrii  rentgenowskiej (PMI)
 • Badanie twardość twardościomierzem przenośnym

Nasze laboratorium spełnia wymagania PN-EN ISO / IEC 17025, jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz posiada uznanie American Society of Mechanical Engineers jako podwykonawca w zakresie NDT.

Pracownicy laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie w badaniach  złączy spawanych i materiałów a ich kwalifikacje są zgodne z wymaganiami normy ISO 9712 oraz przepisami dotyczącymi badania połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU.

Proces wykonywania badań

Jeśli Twój produkt, półprodukt, surowiec lub materiał powinien zostać zbadany zgodnie z określonymi normami, na podstawie konkretnych przepisów lub regulacji - możemy Ci pomóc. (Nie jesteś pewny, czy chcesz, aby Twój produkt został zbadany? Poniżej przedstawiamy kilka argumentów, które pomogą Ci podjąć decyzję). Kiwa pomaga swoim klientom, pobierając próbki, przeprowadzając wszystkie niezbędne badania i przedstawiając ich wyniki.