Wytwarzanie energii i mocy

Wytwarzanie ciepła i elektryczności wiąże się z wieloma wyzwaniami i potencjalnymi zagrożeniami. Energia może pochodzić z nieustannie rosnącej liczby źródeł, w tym małych i dużych instalacji słonecznych i wiatrowych, zakładów spalania odpadów i różnych surowców, takich jak gaz ziemny, biogaz czy wodór. Branża energetyczna musi zapewniać nieprzerwane, niezawodne dostawy i zaspokajać potrzeby związane z bezpieczeństwem i środowiskiem, biorąc przy tym pod uwagę interesy wielu interesariuszy. Systemy produkcyjne są złożone i muszą być właściwie zaprojektowane, kontrolowane i utrzymywane. Celem jest jednak również utrzymanie dochodowości. Kiwa pomaga swoim klientom podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Priorytety, jakimi się kierujemy, to bezpieczeństwo, niezawodność i ochrona środowiska. Nasza pomoc może polegać na przykład na poddaniu inspekcji, badaniom, analizom i certyfikacji określonych składników majątku Twojej firmy i ich części składowych (na przykład podczas przestojów konserwacyjnych). Pomagamy naszym klientom w tworzeniu opartych na ryzyku planów konserwacji, modernizacji i inwestycji. Krótko mówiąc: współpracując z Twoją firmą, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec niepotrzebnym przerwom w dostawach energii.

  • Zapewnienie niezawodnego zasilania
  • Utrzymanie oparte na ryzyku
  • Zachowanie rentowności
Filtry
Serwis
Rynek
Usługi (9 results)
Badania wizualne - VT

Wykonujemy badania wizualne - VT złączy spawanych, odlewów i odkuwek. Badania VT umożliwiają wykrycie niezgodności wymiaru, kształtu oraz innych wad powstałych na eptapie wytwarzania i podczas eksploatacji.

Więcej
Building area workers
ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.

Więcej
Badania ultradźwiękowe - UT

Badania ultradźwiękowe - objętościowa metoda badań nieniszczących, wykorzystująca drgania o częstotliwości powyżej 16 kHz. Pozwala zlokalizować i określić rozmiar wad wewnątrz materiału. Badania ultradźwiękowe należą do jednych z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących.

Więcej
Badania penetracyjne - PT

Wykonujemy badnia PT konstrukcji metalowych jak i niemetalowych, na etapie produkcji oraz w trakcie eksploatacji. Badania PT umożliwiają wykrycie wad otwartych do powierzchni.

Więcej
Szkolenia spawaczy

Szkolenia spawaczy metodami TIG MAG MIG G, kursy spawania.

Więcej
Man points to growth in quality system
Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.

Więcej
PlanetProof – znak jakości dla produktów zrównoważonego rolnictwa

PlanetProof jest to znak najwyższej jakości dla zrównoważonego rolnictwa. Produkt ze znakiem PlanetProof są wytwarzane z poszanowaniem przyrody, środowiska naturalnego, klimatu, a także dobrostanu zwierząt.

Więcej
Badania magnetyczno - proszkowe MT

Wykonujemy badania magnetyczno - proszkowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek z materiałów ferromagnetycznych. Metoda ta jest jedną z bardziej czułych i wiadrygodnych metod badań nieniszczących.

Więcej
Globe in green landscape
ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.

Więcej