18 marca 2024

Restrukturyzacja Grupy Kiwa w Polsce

Informujemy, że z dniem 1 marca 2024 r. spółka Kiwa Inspecta Polska Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Decyzja ta wynika ze strategii Grupy Kiwa, która ma na celu ograniczenie liczby podmiotów, w ramach których prowadzone są operacje. Jednocześnie podkreślamy, że zarówno działalność prowadzona przez Kiwa Polska Sp. z o.o. jak i Kiwa Cobico Sp. z o.o. pozostają bez zmian. Kiwa Polska kontynuuje działalność Kiwa Inspecta Polska w zakresie usług NDT na rynkach zagranicznych.

 Zapraszamy do współpracy.