Czy mogę zlecić regularne inspekcje moich instalacji, obiektów lub produktów?

Tak, możesz. Okresowe inspekcje instalacji w budynkach, obiektów przemysłowych i infrastruktury itp. pozwalają potwierdzić niezmieniającą się zgodność i efektywność, a także zapewnić bądź przedłużyć żywotność danego składnika majątku Twojej firmy.