Akredytacje i uznania

Spółka Kiwa Inspecta Polska posiada zintegrowany system zarządzania jakością, bhp i środowiskiem, certyfikowany jako zgodny z:

PN-EN ISO 9001:2009                        
PN-EN ISO 14001:2005
PN-EN ISO 45001:2018-06 w zakresie:

 • Badania nieniszczące
 • Badania materiałowe (wytrzymałościowe i metalograficzne)
 • Badania oraz diagnostyka maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
 • Prace spawalnicze
 • Szkolenie personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących

                                  

Certyfikat UDT dla norm ISO 9001, ISO 14001, PN 18001

Certyfikat UDT dla normy OHSAS 18001 

Laboratorium, w skład którego wchodzą Wydziały: Badań Nieniszczących i Badań Materiałowych, posiada certyfikat PCA potwierdzający spełanianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025-2005 w zakresie akredytowanej działalności:

 

 • Badania wizualne
 • Badania radiograficzne
 • Badania ultradźwiękowe
 • Badania magnetyczno-proszkowe
 • Badania penetracyjne
 • Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
 • Próba udarności
 • Próba zginania
 • Próba łamania
 • Badnia metalograficzne
 • Pomimar twardości metodami Brinella i Vickersa (twardościomierz stacjonarny)

           

Certyfikat akredytacji AB 1487 wraz z zakresem

 

Laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań we wszystkich metodach objętych akredytacją oraz dodatkowo na:

 

 • Badnanie szczelności (próba pęcherzykowa)
 • Pomiar zawartości ferrytu
 • Pomiar twardości twardościomierzem przenośnym
 • Badanie chemiczne metodą spektrometrii rentgenowskiej

Uzananie UDT LBU-020/27-17 wraz z zakresem

Spółka posiada Poświadczenia, że:

 

 • Ośrodek Szkoleniowy NDT spełanie wymagania CEN/ISO TR 25108/2006 i prowadzone kursy personelu badań nieniszczących w metodach PT, VT i RT są zgodne z PN - EN ISO 9712:2012
 • jest zatwierdzonym Ośrodkiem Egzaminacyjnym UDT-CERT zgodnie z wymaganiami PN - EN ISO 9712-2012 w metodach PT, VT i RT
 • posiada zdolność do prowadzenia szkolenia spawaczy w zakresie PN-EN 287-1:2011; PN - EN ISO 9606-1:2014-02 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007
 • jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Spawaczy UDT-CERT w zakresie 287-1:2011; PN - EN ISO 9606-1:2014-02 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007

Poświadczenie UDT dla ośrodka szkoleniowego spawaczy

Poświadczenie UDT dla ośrodka egzaminacyjnego spawaczy

Poniżej znajdują się informaje o akredytacjach i uznaniach wszystkich członków Grupy Kiwa