Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność społeczna  czyli CSR, jest jedną najważniejszych wartości firmy Kiwa. Nasze deklaracje jakości, badania i inspekcje pozwalają nam zapewniać bezpieczeństwo oraz zdrowie zarówno w pracy, jak i w domu. Co więcej, dzięki powyższym działaniom możliwe jest tworzenie bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego świata, w którym zapewnianie jakości i jej weryfikacja skutkują większą przejrzystością. Zdobywamy zaufanie całego społeczeństwa. W sumie około 70% naszych przychodów jest bezpośrednio związanych z CSR.

Ścieżka CSR 2025

Jednocześnie w sposób zrównoważony dbamy o swój rozwój oraz naszego biznesu. Postawiliśmy przed Grupą Kiwa ambitne, ale osiągalne i mierzalne cele CSR w skali globalnej, które są sformułowane w naszej Ścieżce CSR 2025. Dzięki audytom wewnętrznym i zewnętrznym koncentrujemy się na wyznaczonych celach.

Dwie ogólne zasady mające zastosowanie do całej Grupy Kiwa:

  1. Po pierwsze, wszystkie biura Kiwa, a co za tym idzie wszystkie oddziały krajowe naszej firmy, powinny być poddawane audytowi i certyfikowane zgodnie z poziomem 3 standardu CSR Performance Ladder. W  2025 roku 80% naszego obrotu będzie pochodziło z certyfikowanych oddziałów krajowych. Kiwa w Polsce posiada wdrożony standard CSR PL.    
    W ramach pierwszej zasady sformułowaliśmy punkty nadrzędne: zmniejszenie śladu węglowego, poprawa zdrowia i satysfakcji pracowników oraz zwiększenie wpływu naszych usług na zrównoważony rozwój. W każdym z tych punktów wyznaczyliśmy sobie mierzalny cel.
  2. Druga zasada ma zastosowanie, gdy biuro lub oddział krajowy spełni warunki określone w pierwszej zasadzie i opracuje punkty nadrzędne: następnie wybiera dwa Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) jako punkty nadrzędne umożliwiające dalszy rozwój.

Międzynarodowa Rada ds. CSR

Międzynarodowa Rada ds. CSR Grupy Kiwa, składająca się z pracowników Grupy Kiwa na całym świecie, czuwa nad wdrażaniem naszej Ścieżki CSR 2025. Nasze zespoły w oddziałach krajowych firmy Kiwa dbają o to, by poświęcano należną uwagę odpowiedzialności społecznej biznesu w związku z zasadami Ścieżki CSR. Podejmujemy te działania, aby przyczyniać się do tworzenia bardziej zrównoważonego, sprawiedliwszego i lepszego świata.

Chcesz dowiedzieć się więcej o strategii CSR firmy Kiwa? Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.