Rolnictwo i hodowla zwierząt

Wykazanie bezpieczeństwa żywności, zrównoważonego rozwoju i innych wymagań w łańcuchu żywnościowym rozpoczyna się od hodowli i zwierząt gospodarskich, aby zagwarantować, że cały łańcuch dostaw może spełnić obowiązujące wymagania. Nasze globalne doświadczenie oznacza, że rozumiemy, czego potrzebujesz, aby sprostać wymaganiom dzisiejszego przemysłu spożywczego. Kiwa może pomóc dzięki naszym usługom w zakresie testowania, kontroli i certyfikacji, aby stworzyć zaufanie do produktów, usług, procesów i systemów.

Rozwiązania szyte na miarę

Nasze usługi w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt są bardzo rozległe. Możemy na przykład pomóc w uzyskaniu wglądu w to, w jaki sposób można poprawić bioróżnorodność ekosystemu rolniczego, w stan żyzności gleby i pokazać więcej na temat stanu ochrony roślin. W naszym portfolio znajduje się również wiele innych usług. W oparciu o Twoją prośbę nasi eksperci rozpoczną dla Ciebie pracę i sprawdzą, które usługi Ci odpowiadają. Wspólnie dopilnujemy, aby Twoje produkty były testowane zgodnie z odpowiednimi standardami i normami, tak abyś ostatecznie uzyskał dostęp do rynków, do których dążysz.

Farmer vegetables

 • System ESTA zapewnia zrównoważoną produkcję żywności, włókien oraz pasz poprzez kontrolę zaprawiania nasion, a tym samym jest gwarancją bezpieczeństwa plonów.
  Pokaż
 • GLOBALG.A.P. certyfikacja z Kiwa: zmniejsz ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, zwiększ przejrzystość i wspieraj zrównoważone rolnictwo, aby sprostać wymaganiom klientów.
  Pokaż
 • Ekologiczne produkty przetworzone muszą być produkowane przy użyciu metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich etapach produkcji.
  Pokaż
 • ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.
  Pokaż
 • Leaf Marque to brytyjski standard, którego celem jest spełnienie najwyższych wymagań środowiskowych i krajobrazowych w produkcji rolnej dla żywności, której poszukują najbardziej wymagający klienci.
  Pokaż
 • Wykwalifikowani audytorzy Kiwa Polska realizują ocenę w zakresie GRASP m.in w gospodarstwach rolnych. Jeżeli kierujesz się przepisami prawa w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy pracowników rolnych, certyfikacja GRASP jest właśnie dla Ciebie.
  Pokaż
 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.
  Pokaż
 • Certyfikacja AH-DLL GROW określa wymogi dotyczące zamówień w celu zagwarantowania pełnego stosowania przepisów unijnych w zakresie pozostałości pestydycdów (MRL) oraz wymagań ARfD w Holandii w odniesieniu do świeżych produktów. Sieci handlowe Albert Heijn (AH) Delhaize (DLL)  opracowały we współpracy z GLOBALG.A.P.  protokół,  w celu monitorowania poziomu pozostałości u źródła tj. u producentów i miejscach pakowania produktów /dostawców m.in świeżych warzyw i owoców.
  Pokaż
 • Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.
  Pokaż