Żywienie zwierząt - Produkcja pasz

Pasze dla zwierząt i ich składniki odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie żywności wyprodukowanej ze zwierząt gospodarskich wprowadzanych do łańcucha pokarmowego. Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku zadbać o to, aby pasza dla zwierząt była bezpieczna, zgodna z przepisami, a także pożywna dla zwierzęcia. W miarę jak łańcuch dostaw staje się coraz bardziej świadomy znaczenia bezpieczeństwa pasz, dostawcy znajdują się pod coraz większą presją ze strony swoich klientów, aby pozyskiwać pasze z identyfikowalnych i pewnych źródeł. Oprócz bezpieczeństwa i jakości żywności coraz ważniejsze staje się przestrzeganie norm ekologicznych i zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość w łańcuchu paszowym

Dzięki certyfikacji jasno widać, jakie wymagania spełniasz. Sprawdza, czy branża wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z odpowiedniego ustawodawstwa i kodeksów postępowania związanych z bezpieczeństwem pasz. Różne programy i standardy certyfikacji mogą pomóc w spełnieniu wymagań sieci. Dzięki naszej obszernej ofercie usług paszowych Kiwa jest Twoim partnerem w zakresie certyfikacji w dziedzinie produkcji pasz.

Żywienie zwierząt

 

Nasze usługi w zakresie karm i pasz dla zwierząt

Kiwa działa w różnych krajach w dziedzinie certyfikacji pasz do żywienia zwierząt. Odwiedź naszą globalną stronę internetową, aby dowiedzieć się, w których krajach Kiwa oferuje te usługi lub skontaktuj się z nami.

 • GLOBALG.A.P. certyfikacja z Kiwa: zmniejsz ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, zwiększ przejrzystość i wspieraj zrównoważone rolnictwo, aby sprostać wymaganiom klientów.
  Pokaż
 • Ekologiczne produkty przetworzone muszą być produkowane przy użyciu metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich etapach produkcji.
  Pokaż
 • ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.
  Pokaż
 • GMP + to standard certyfikacji systemów zapewnienia jakości w branży pasz dla zwierząt i zapewnia bezpieczeństwo pasz na etapie produkcji / przetwarzania oraz na etapie transportu.
  Pokaż
 • Certyfikacja HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) z Kiwa: popraw wyniki w zakresie bezpieczeństwa żywności, spełnij wymagania konsumentów i zwiększ swoje zyski.
  Pokaż
 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.
  Pokaż
 • Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.
  Pokaż