Żywienie zwierząt - Produkcja pasz

Pasze dla zwierząt i ich składniki odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie żywności wyprodukowanej ze zwierząt gospodarskich wprowadzanych do łańcucha pokarmowego. Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku zadbać o to, aby pasza dla zwierząt była bezpieczna, zgodna z przepisami, a także pożywna dla zwierzęcia. W miarę jak łańcuch dostaw staje się coraz bardziej świadomy znaczenia bezpieczeństwa pasz, dostawcy znajdują się pod coraz większą presją ze strony swoich klientów, aby pozyskiwać pasze z identyfikowalnych i pewnych źródeł. Oprócz bezpieczeństwa i jakości żywności coraz ważniejsze staje się przestrzeganie norm ekologicznych i zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość w łańcuchu paszowym

Dzięki certyfikacji jasno widać, jakie wymagania spełniasz. Sprawdza, czy branża wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z odpowiedniego ustawodawstwa i kodeksów postępowania związanych z bezpieczeństwem pasz. Różne programy i standardy certyfikacji mogą pomóc w spełnieniu wymagań sieci. Dzięki naszej obszernej ofercie usług paszowych Kiwa jest Twoim partnerem w zakresie certyfikacji w dziedzinie produkcji pasz.

Żywienie zwierząt

 

Nasze usługi w zakresie karm i pasz dla zwierząt

Kiwa działa w różnych krajach w dziedzinie certyfikacji pasz do żywienia zwierząt. Odwiedź naszą globalną stronę internetową, aby dowiedzieć się, w których krajach Kiwa oferuje te usługi lub skontaktuj się z nami.