Produkcja żywności

Produkcja żywności obejmuje takie czynności, jak przygotowanie, przeładunek, dystrybucja i przechowywanie żywności zgodnie z obowiązującymi zasadami i praktykami. Skuteczne systemy kontroli żywności chronią konsumentów i zapewniają, że producenci i dostawcy zaangażowani w łańcuch żywnościowy wywiązują się ze swoich obowiązków. Producenci żywności mają wiele certyfikatów, kierując się chęcią posiadania skutecznego systemu kontroli, wymaganego również przez łańcuch dostaw.

Kiwa jest jednym z wiodących akredytowanych jednostek certyfikujących na świecie. Świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa żywności, ekologii, zrównoważonego rozwoju, CSR i systemów zarządzania, ale także audytów drugiej strony. Oprócz certyfikacji w gospodarstwie rolno-spożywczym oferujemy również usługi takie jak szkolenia i inne działania okołobranżowe.

Bezpieczeństwo i ochrona żywności

Globalne trendy, takie jak zmiany klimatyczne, urbanizacja i zmieniająca się sytuacja demograficzna, stawiają nowe wymagania na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Radzenie sobie z tymi wyzwaniami jest niezbędne, aby zapewnić dostawcom i producentom bezpieczeństwo żywności. Kiwa jest jednym z wiodących akredytowanych podmiotów certyfikujących produkty spożywcze na świecie. Oferujemy usługi w zakresie projektowania, wdrażania, audytu i monitorowania standardów zapewniających bezpieczeństwo i jakość w całym międzynarodowym łańcuchu dostaw żywności.

Kiwa zapewnia certyfikację dla wielu programów na całym świecie, w tym BRCGS – wiodącego globalnego standardu uznawanego przez tysiące klientów na całym świecie.

Produkcja żywności Piekarz

Nasze usługi w dziedzinie produkcji żywności

 • GLOBALG.A.P. certyfikacja z Kiwa: zmniejsz ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, zwiększ przejrzystość i wspieraj zrównoważone rolnictwo, aby sprostać wymaganiom klientów.
  Pokaż
 • Ekologiczne produkty przetworzone muszą być produkowane przy użyciu metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich etapach produkcji.
  Pokaż
 • ISO 45001 jest narzędziem systematycznego wypełniania przez pracodawców prawnego obowiązku zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz prowadzenia polityki mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych warunków pracy.
  Pokaż
 • Certyfikacja HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) z Kiwa: popraw wyniki w zakresie bezpieczeństwa żywności, spełnij wymagania konsumentów i zwiększ swoje zyski.
  Pokaż
 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.
  Pokaż
 • Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 z Kiwa: zmniejszaj ilość odpadów, zdobywaj zaufanie klientów i bądź konkurencyjny.
  Pokaż