Produkcja żywności

Produkcja żywności obejmuje takie czynności, jak przygotowanie, przeładunek, dystrybucja i przechowywanie żywności zgodnie z obowiązującymi zasadami i praktykami. Skuteczne systemy kontroli żywności chronią konsumentów i zapewniają, że producenci i dostawcy zaangażowani w łańcuch żywnościowy wywiązują się ze swoich obowiązków. Producenci żywności mają wiele certyfikatów, kierując się chęcią posiadania skutecznego systemu kontroli, wymaganego również przez łańcuch dostaw.

Kiwa jest jednym z wiodących akredytowanych jednostek certyfikujących na świecie. Świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa żywności, ekologii, zrównoważonego rozwoju, CSR i systemów zarządzania, ale także audytów drugiej strony. Oprócz certyfikacji w gospodarstwie rolno-spożywczym oferujemy również usługi takie jak szkolenia i inne działania okołobranżowe.

Bezpieczeństwo i ochrona żywności

Globalne trendy, takie jak zmiany klimatyczne, urbanizacja i zmieniająca się sytuacja demograficzna, stawiają nowe wymagania na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Radzenie sobie z tymi wyzwaniami jest niezbędne, aby zapewnić dostawcom i producentom bezpieczeństwo żywności. Kiwa jest jednym z wiodących akredytowanych podmiotów certyfikujących produkty spożywcze na świecie. Oferujemy usługi w zakresie projektowania, wdrażania, audytu i monitorowania standardów zapewniających bezpieczeństwo i jakość w całym międzynarodowym łańcuchu dostaw żywności.

Kiwa zapewnia certyfikację dla wielu programów na całym świecie, w tym BRCGS – wiodącego globalnego standardu uznawanego przez tysiące klientów na całym świecie.

Produkcja żywności Piekarz

Nasze usługi w dziedzinie produkcji żywności