Väljaspool püsilaborit teostatavad katsetused:
• Isolatsioonitakistuse mõõtmine;
• Maa eritakistuse, maandustakistuse ja puutepinge mõõtmine;
• Rikkesilmuse takistuse mõõtmine;
• Rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
• Lekke-, kaitsejuhi- ja puutevoolu mõõtmine;
• Häiringuemissiooni taseme mõõtmine paigaldise juhistikes;
• Kiirgusliku häiringuemissiooni taseme mõõtmine paigaldistes;
• Seadmete müra helirõhutaseme mõõtmine;
• Ehitiste heliisolatsioon katsetus;
• Valgustatuse mõõtmine.

Taotluste vormid leiate kõrvalmenüüst.Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.