Oluline igale organisatsioonidele, olenemata suurusest, sektorist võija pakutavast toodetest või teenustest.

Kas te töötate suurtes toidu-, sööda- ja põllumajandussektoris asuvates ettevõtetes või juhite väikeseid ehitusettevõtteid, ning soovite oma keskkonnaprobleeme lahendada, mõõta ja parandada oma keskkonnamõju ja suurendada usaldust, siis aitab ISO 14001 sertifitseerimine.

Rahvusvaheline standard ISO 14001 sätestab keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded. See aitab teil näidata oma püüdlust parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust, kasutades ressursse tõhusamalt ja vähendades jäätmeid.

ISO 14001 keskendub teie keskkonnamõjude tuvastamisele, juhtimisele, seirele ja kontrollimisele. Oma suutlikkuse  parandamise abil saab teie organisatsioon võita klientide usalduse ja täita oma keskkonnaalaseid kohustusi. See aitab teil näidata oma pühendumust ettevõtte vastutusele, tugevdades oma konkurentsivõimet ja parandades oma kuvandit.

Mida peate teadma

ISO 14001 sobi igasse organisatsioonis: suurte, väikesse,  igasse tööstusharussse lennundusest kuni toidu, sööda ja farmaatsiatööstusesse, kaasa arvatud sina. Selles on sätestatud keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded, mis nõuavad, et arvestataks kõiki teie asjakohaseid keskkonnateemasid  nagu jäätmekäitlus, vesi ja õhusaaste.

Standard keskendub pidevale parendamisele, mis võimaldab organisatsioonidel täita seaduslikke nõudeid, seada eesmärgid ja parandada nende suutlikkust.

ISO 14001 järgib struktuuri, mis muudab selle hõlpsaks kasutamiseks koos teiste juhtimissüsteemi standarditega, nagu ISO 9001.

Kiwasse sertifitseerimine

Tarbijate muutumisega keskkonnateadlikumaks, siis nõudlus jätkusuutliku majandustegevuse järele kunagi olnud suurem, kui praegu. Kliendid tahavad teada, et nende poolt ostetud toodetel ja teenustel on võimalikult väikesed keskkonnamõjud; sertifitseerimine võib näidata oma pühendumust jätkusuutlikkusele.

Koostöös Kiwaga saate ISO 14001-ga töötades kõige rohkem kasu, parandades oma kvaliteedijuhtimissüsteemi, et parandada oma võimekust, rahuldada klientide vajadusi ja suurendada oma äri.

USPs / eelised

Suurendage oma mainet - ISO 14001 sertifikaat aitab teil sidusrühmadel näidata oma pühendumust sotsiaalsele vastutusele.
Vähendage oma kulusid - ISO 14001 abil saate kindlaks teha, kus vähendada jäätmeid ja kasutada ressursse.
Parandage oma jõudlust - ISO 14001 võimaldab teil püstitada eesmärke ja pidevalt parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust ja vähendada mõju.
Töövõtjate ja juhtkonna kaasamine - ISO 14001 nõuab juhtimisalast kaasamist ja aitab teil kaasata töötajaid keskkonnaalaste eesmärkide määratlemisel.
Vastavad keskkonnaalased eeskirjadele - ISO 14001 aitab teil mõista ja täita oma tööstuse asjakohaseid keskkonnaalaseid eeskirju ja standardeid.
Oma keskkonnaeesmärkide saavutamiseks - nõudes, et teete eesmärke ja suuna neid, võib ISO 14001 aidata teil saavutada oma eesmärke.
Sidusrühmade suhete parandamine - ISO 14001 sertifitseerimine näitab teie klientidele, partneritele ja tarnijatele teie pühendumist keskkonnale.
Uutele turgudele pääsemiseks - ISO 14001 sertifikaat võimaldab teil äri uutesse valdkondadesse  saada.