Oluline igale organisatsioonidele, olenemata suurusest, sektorist võija pakutavast toodetest  või teenustest.

Ükskõik, milline on teie organisatsioon, kuid teie eesmärk on tõsta klient esimeseks,   parandada oma protsesse ja kasutada ärivõimalusi, siis  aitab teid ISO 9001 sertifikaat.

Rahvusvaheline standard ISO 9001 sätestab kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded. See aitab teil näidata oma klientidele, et nende protsessid vastavad rahvusvahelistele standarditele, ja näitab teie pühendumust pidevale paranemisele.

ISO 9001 keskendub klientide vajadustele, kvaliteedile ja pidevale arengule. Oma protsesside ja toimivuse parandamisega suudab teie organisatsioon paremini vastata klientide vajadustele ja olla parem tarnija. See avab uusi ärivõimalusi ja tugevdab konkurentsivõimet, suurendades lõpuks kasumit.

Mida peate teadma

ISO 9001 sobib igasse organisatsiooni: suur või väike, tööstusesse, ehitusest kuni meditsiiniseadmetesse, kaasa arvatud teie. See sätestab kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded, milles palutakse määratleda, kuidas teie organisatsioon vastab teie klientide ootustele.

Standard keskendub pidevale täiustamisele, mis võimaldab organisatsioonidel tuvastada riske ja parandada nende võimekust. ISO 9001 põhineb seitsmel kvaliteedijuhtimispõhimõttel (QMP):

QMP 1 - Kliendi fookus

QMP 2 - Juhtkond

QMP 3 - Inimeste kaasamine

QMP 4 - Protsessi lähenemine

QMP 5 -Parandamine

QMP 6 - Tõenditel põhinev otsuste tegemine

QMP 7 -Seosed teiste juhtimissüstemidega

ISO 9001 järgib struktuuri, mis võimaldab hõlpsasti kasutada koos teiste juhtimissüsteemi standarditega, nagu näiteks OHSAS 18001 ja ISO 14001.

Kiwasse sertifitseerimine

Tänapäeva globaalses majanduses tegutsemiseks on oluline tähelepanu kvaliteedile. Kliendid otsivad tõendeid ostetud toodete ja teenuste kvaliteedi kohta ning tarnijad peavad sageli näitama, et nad vastavad kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele; sertifitseerimine võib seda tõestada.

Koostöös Kiwaga saate ISO 9001-ga töötades kõige rohkem kasu, parandades oma kvaliteedijuhtimissüsteemi, et parandada oma võimekust, rahuldada klientide vajadusi ja suurendada oma äri.

USPs / eelised

  • Suurendage oma kasumit - aitab teil parandada protsesse ja rahuldada klientide vajadusi, võib ISO 9001 aidata teie äri.
  • Protsesside täiustamine - ISO 9001-ga saate kindlaks teha valdkonnad, kus teie juhtimisprotsesse parandada, tagades, et need on rahvusvaheliselt tunnustatud.
  • Suurendage efektiivsust -tuues esile, mida on vaja protsessides parandada , aitab ISO 9001 teil leida võimalust vähendada ärikulusid ja tõsta efektiivsust.
  • Kooskõlas klientide vajadustega - keskendudes klientidele, võimaldab ISO 9001 püstitada uusi eesmärke kliendite vajaduste rahuldamiseks .
  • Näidake oma pühendumust kvaliteedile - sertifitseerimine näitab klientidele, partneritele ja töötajatele, et olete pidevalt pühendunud parendamisele.
  • Parandage konkurentsivõimet - ISO 9001 sertifikaat aitab teil siseneda uutele turgudele ja luua uusi partnerlussuhteid.
  • Riskide väljaselgitamine - ISO 9001 aitab teil struktureeritud viisil kindlaks teha ja juhtida olulisi äririske.
  • Tarneahela haldamine - ISO 9001 hõlmab tarneahela juhtimist, mis aitab parandada oma protsesse ja säilitada kogu väärtusahela kvaliteeti.