Homeanalyysi osana kiinteistön tutkimuksia

Mikrobinäytteitä otetaan osana kiinteistön kuntotutkimuksia ja sisäilmaselvityksiä. Näytetuloksia käytetään sisäilmamittauksissa osana sisäilman mikrobihaitan käyttäjille aiheuttamien riskien arviointia. Laboratorioanalyysillä selvitetään onko näytteen mikrobilajisto ja määrä poikkeava. Hyväksytyt näytteiden tutkimusmenetelmät on määritelty asumisterveysasetuksessa

Analyysin tuloksena saatte raportin, joka ilmaisee sisäilman tai materiaalinäytteen sisältämien mikrobien määrän: homeet, hiivat, sädesienet ja muut bakteerit eriteltynä sekä homeet suku-/lajitasolle määriteltynä. Kosteusvaurioon viittaavat mikrobit mainitaan erikseen.

Analyysin tulokset: 

  • selventävät tutkimusten tuloksia
  • kertovat mikrobien määrän ja lajiston
  • auttavat päättämään jatkotutkimuksista 
  • tukevat korjaustoimenpiteiden suunnittelua.

Sisäilman ja materiaalinäytteiden mikrobitutkimukset

  • Materiaalinäytteen laimennosviljely (FINAS-akkreditoitu, Ruokaviraston hyväksyntä)
  • Materiaalinäytteen suoraviljely (FINAS-akkreditoitu, Ruokaviraston hyväksyntä)
  • Ilmanäytteen viljely (FINAS-akkreditoitu, Ruokaviraston hyväksyntä)
  • Pintasivelynäytteen viljely

Kiwalabin analyysit ovat luotettavia

Laboratoriomme ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologiset tutkimukset ovat FINAS-akkreditoituja. Ruokavirasto (ent. Evira) on hyväksynyt laboratoriomme asumisterveystutkimuksia tekeväksi laboratorioksi. Hyväksyntä koskee materiaalinäytteiden laimennosviljelyjä, suoraviljelyjä ja ilmanäytteiden mikrobitutkimuksia. Ruokaviraston rekisteriote

Tilaa homenalyysi

Näytteet voit lähettää postitse, toimittaa suoraan laboratorioon tai näytepostilaatikoihin.

Liitä mukaan tai lähetä sähköpostilla kiwalab@kiwa.com tutkimuspyyntölomakkeet

Näytteiden toimitusohjeet ja yhteystiedot