• Kaikenkokoisille organisaatioille 
  • Kaikille toimialoilla


Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: laatujärjestelmä auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet, ja tukee näin tavoitteiden saavuttamisessa. Laatujärjestelmienkin laatu kuitenkin vaihtelee. Kiwa Inspectan myöntämä ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä. ISO 9001 -standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille ja kaikille toimialoilla.

Riippumattoman asiantuntijan toteuttamat vuosittaiset auditoinnit tukevat toimintatapojen jatkuvassa parantamisessa ja pitävät ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatin voimassa. Arvioijillamme on pitkä kokemus kansainvälisten standardien soveltamisesta. Kiwa Inspectan sertifioima ISO 9001 -laatujärjestelmä voidaan integroida osaksi yrityksen olemassa olevaa toimintajärjestelmää.

ISO 9001 -sertifioinnin edut

  • Tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä
  • Auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin 
  • ISO 9001 on tunnustettu kaikkialla maailmassa: auttaa kansainvälisessä kilpailussa 
  • Kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksesi ponnistelevan laadun puolesta
  • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa 
  • Parantaa riskienhallintaa
  • Työkalu toimittajasuhteiden kehittämisessä
  • Tukee yrityskuvan rakentamisessa, oikeus käyttää sertifiointimerkkiä mm. markkinointiviestinnässä
Katso tähän liittyvät koulutuspalvelut