Kiwa Inspecta ylläpitää erilaisia pätevyysrekisterejä, joissa luetellaan henkilöt, jotka ovat tiettynä ajanhetkenä osoittaneet täyttäneensä toimialalla sovitut vaatimukset.

Sammutuslaitteistohenkilöiden rekisteröintiä voi hakea Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Rekisteröinnin vaatimukset on määritetty yhteistyössä Finanssialan ry:n kanssa.

Vuoden 2016 alusta alkaen rekisteröintiä ovat voineet hakea sammutuslaitteistojen suunnittelijat.