Kiwa Inspecta ylläpitää erilaisia pätevyysrekisterejä, joissa luetellaan henkilöt, jotka ovat tiettynä ajanhetkenä osoittaneet täyttäneensä toimialalla sovitut vaatimukset.

Sammutuslaitteistohenkilöiden rekisteröintiä voi hakea Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Rekisteröinnin vaatimukset on määritetty yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton kanssa.

Vuoden 2016 alusta alkaen rekisteröintiä voivat voineet hakea sammutuslaitteistojen suunnittelijat.