Henkilösertifioinnin sertifikaattiluettelot ja ja henkilöpätevyyksiä koskevat pätevyysrekisteriluettelot

Rekisteröidyt hitsauskoordinoija
Rekisteröidyt käytönvalvojat
Taso 1: Koneturvallisuuskortin suorittaneet
Taso 2: Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden suorittaneet
Taso 3: Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyden suorittaneet
Sertifioidut köysiratojen vastaavat hoitajat
Rekisteröidyt kunnonvalvontahenkilöt
Rekisteröidyt muoviputkistohitsaajat
Sertifioidut ndt-testaajat
Sertifioidut nostolaitetarkastajat
Vastaavat nr-suunnittelijat (EUROCODE 5 – EN 1995:2004)
Sertifioidut puhtausalan henkilöt
Räjähdysvaarallisten tilojen pätevyyskortti (ATEX)
Rekisteröidyt sammutuslaitteistohenkilöt
Sertifioidut telineasentajat
Rekisteröidyt turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat