Henkilösertifioinnin  sertifikaattiluettelot ja henkilöpätevyyksiä koskevat pätevyysrekisteriluettelot

Rekisteröidyt hitsauskoordinaattorit
 
Taso 1: Koneturvallisuuskortin suorittaneet
Taso 2: Akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden suorittaneet
Taso 3: Akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyden suorittaneet
Sertifioidut köysiratojen vastaavat hoitajat
Rekisteröidyt kunnonvalvontahenkilöt
Rekisteröidyt muoviputkistohitsaajat
Sertifioidut ndt-testaajat
Sertifioidut nostolaitetarkastajat
Sertifioidut puhtausalan henkilöt
Räjähdysvaarallisten tilojen pätevyyskortti (ATEX)
Rekisteröidyt sammutuslaitteistohenkilöt
Sertifioidut telineasentajat
Rekisteröidyt turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat
Vastaavat NR-suunnittelijat (Eurocode 5 –EN1995-1-1 ja EN1995-1-2)