Rakentamisen vastuullisuus - tilaa maksuton opas

 

vastuullisuusopas-rakentaminen-kansi-300.jpgOppaassa avaamme rakentamisen vastuullisuutta ja näkökulmia koko rakentamisen elinkaaren ajalta, peilaten niitä kaikkien kolmen vastuullisuuden osa-alueen läpi. Nämä kolme vastuullisuuden osa-aluetta ovat:taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosi-aalinen vastuu. Usein nämä kategoriat limittyvät ja tukevat toinen toisiaan. Vastuullisuus on ennen kaikkea oltava yrityksen toimintaa ohjaava tahtotila.

Tilaa oppaan latauslinkki sähköpostiisi!

 

 

Tilaa Rakentamisen vastuullisuusopas sähköpostiisi!