Apmācību grafiks

  Janvāris
16.01 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība (09:00 -12:00)
16.01 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (09:00 -12:00)
  Februāris
03.02 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība (09:00 -12:00)
03.02 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (09:00 -12:00)
09.02 Auto-elektroiekrāvēju operators teorētiskās apmācības (09:00 - 12:00)
11.02 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko uzraudzību (09:00 - 12:00)
11.02 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības (09:00 - 12:00)
11.02 Stropētājs - teorētiskā apmācība (13:00 - 16:00)
12.02
Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C grupas) (9:00 - 13:30)
18.02 Auto-elektroiekrāvēju operators teorētiskās apmācības (09:00 - 12:00)
22.02 – 26.02 Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT2) (Latviešu valodā)
23.02 Auto-elektroiekrāvēju operators teorētiskās apmācības (09:00 - 12:00)
25.02 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība (09:00 -12:00)
25.02 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (09:00 -12:00)
  Marts
01.03 – 02.03 Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT2) (Latviešu valodā) eksāmens
09.03 - 29.03 Nesagraujošā testēšana ar Radiogrāfijas metodi (RT), 2. līmenis
15.03 – 19.03 Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT2) (Krievu valodā)
22.03 – 23.03 Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT2) (Krievu valodā) eksāmens
30.03 - 31.03 Nesagraujošā testēšana ar Radiogrāfijas metodi (RT), 2. līmenis eksāmens

Ko Kiwa var darīt jūsu labā

Ko var iemācīt Kiwa?

Kiwa var palīdzēt apgūt dažādus mācību priekšmetus, lai attīstītu Jūsu zināšanas, prasmes un spējas. Mūsu pasniedzēji ir pieejami visā pasaulē mūsu speciālajās apmācību vietās, Jūsu objektā vai uzņēmumā, kā arī tiešsaistē ar e-apmācību moduļu palīdzību. Pēc mūsu apmācību kursiem Jūs varēsiet saņemt pasaulē atzītus sertifikātus, vai arī gūt iespēju piedalīties sistēmu un produktu sertifikācijā savā uzņēmumā.

Šeit aprakstīti tikai daži piemēri no mūsu mācību priekšmetiem, sākot ar vienas dienas kursiem un beidzot ar plašām apmācību programmām. Lai skatītu mūsu pilno piedāvājumu, ievadiet meklējamo vārdu meklēšanas lodziņā.

Apmācības pakalpojumi

 • Mērķis: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, nosaka, ka ražotājam katrai mašīnai – iekārtai, kas tiek piedāvāta tirgū ir jāsagatavo tehniskā lieta, kurā jābūt iekļautai dokumentācijai par mašīnas/iekārtu risku novērtējumu, kas saistīti ar iekārtas konstrukciju un funkci
  Parādīt
 • Mērķis: Apmācīt nodarbinātos ar darba aizsardzības prasībām un drošiem darbu paņēmieniem, veicot darbu augstumā virs 5 metriem atbilstoši MK noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām. Mērķauditorija: Uzņēmuma darba aizsardzības speciālisti; Darbu vadītāji; Darbinieki un to pārstāvji. D
  Parādīt
 • NDT MT2 nesagraujošā testēšana magnētisko daļiņu metodi 2. līmenis kursi (ISO 9712) Mācību kurss: Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu (MT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifik
  Parādīt
 • Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis (EN ISO 9712) Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar vizuālo (VT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši
  Parādīt
 • RŪPNIECISKAIS ENERGOAUDITS, TĀ NEPIECIEŠAMĪBA UN IEGUVUMI RESURSU EFEKTĪVĀ IZMANTOŠANĀ Mērķis:Nodrošināt energoefektivitātes uzlabošanas pieejamību industriālajos objektos, kas veicinās energoresursu taupību, izdevumu samazināšanos un efektīvāku ražošanas procesu. Mērķauditorija:Industriālo ēku īpašnieki, pārvaldnieki, g
  Parādīt
 • Mērķis: Semināra mērķis ir iepazīstināt interesentus ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” jaunajām prasībām, kas stājas spēkā no 2020. gada 19. septembra. Mērķauditorija: * Būvju, to daļu vai zemesgabalu īpašnieki (valdītāji), pārvaldnieki, nomnieki (īrnieki);* Par Uguns
  Parādīt
 • Atbildīgais speciālists par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās Mērķis:Paaugstināt kvalitātes kontrolē iesaistītā personāla kompetenci un celt nozares speciālistu kvalifikāciju. Mērķauditorija:Ķīmisku vielu produktu nozares uzņēmumos strādājošajiem, kā ar
  Parādīt
 • Mērķis:Pilnveidot nozares atbildīgo speciālistu kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mērķauditorija: Bīstamo iekārtu valdītāji, atbildīgie speciālisti. Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību saturs:Pamatjēdzieni par pacēlāju pareizas lietošanas organizēšanu;Normatīvie akti;Pacēlāju klasifikācija;Vadības ie
  Parādīt
 • Mērķis: Sagatavot atbildīgos speciālistus par kravas celtņu tehnisko stāvokli, drošu lietošanu un apkopi patstāvīgam darbam. Mērķauditorija: Uzņēmuma inženiertehniskais personāls kam pakļauts apkalpojošais personāls (stropētāji, celtņu operatori, atslēdznieki, elektriķi u.c.). Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību sat
  Parādīt
 • ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SPIEDIENIEKĀRTU UN TO KOMPLEKSU/ KATLIEKĀRTU TEHNISKĀS APKOPES UN DROŠAS LIETOŠANAS UZRAUDZĪBU
  Parādīt