Ko Kiwa var darīt jūsu labā

Sevis sagatavošana jaunām prasībām

Mūsu kursi palīdz uzlabot kvalitāti, drošību, efektivitāti, veselību un ilgtspējību gan Jūsu personiskajā, gan arī Jūsu profesionālajā dzīvē. Ar Kiwa kursu palīdzību, Jūs varēsiet attīstīt Jūsu darbību, produktu un pakalpojumu organizāciju. Mūsu kursi palīdzēs Jums labāk sagatavoties jaunām likuma prasībām un darba izaicinājumiem. Tādējādi Jūs būsiet labi sagatavots un informēts savu tagadējo mērķu sasniegšanai un jaunu noteikšanai.

Pašattīstība (un daudz kas cits)

Semināri, apmācības un citi izglītības pasākumi palīdz Jūsu pašattīstībai, kā arī prasmju un zināšanu uzlabošanai. Turklāt tie dod izcilu iespēju tikties un sadarboties ar kolēģiem no citām nozarēm un organizācijām. Piedalīšanās šādos pasākumos ir viens no labākajiem veidiem, kā iegūt jaunos kontaktus un organizēt domu apmaiņu, kā arī izcils veids, kā sekot jomas tendencēm un jaunām prasībām.

Mūsu pieeja izglītībai

Mēs tiecamies uz optimālu līdzsvaru starp zināšanu ieguvi un uz tās balstītu prasmju iegūšanu un attīstīšanu. Tāpēc mūsu apmācību kursos, semināros un citās izglītojošajās aktivitātēs teorija tiek kombinēta ar tās praktisko pielietojumu.

Piedalīties ir vienkārši

Mūsu zināšanām var piekļūt dažādos veidos. Liela daļa mūsu mācību aktivitāšu notiek Jūsu birojā vai darbvietā (objektā vai uzņēmumā), bet citas — mūsu mācību telpās visā pasaulē. Jūs varat piedalīties individuāli vai kopā ar Jūsu kolēģiem. Turklāt mūsu e-apmācību moduļu klāsts ar katru gadu kļūst arvien plašāks.

Mūsu pasniedzēji pārzina Jūsu tirgu

Visiem mūsu pasniedzējiem ir augsta līmeņa teorētiskās zināšanas un plaša praktiskā pieredze viņu (un Jūsu) kompetences jomā. Viņi spēj pārvērst savas zināšanas saprotamā un interesantā informācijā, kas iekļauj daudzus praktiskus piemērus, kurus jūs varēsiet nekavējoties izmantot gan Jūsu ikdienas darba uzlabošanai, gan arī Jūsu organizācijas uzlabošanai kopumā.

Mēs saistāmies ar pasauli

Sasaiste ar nozarēm un tirgiem ir ne tikai mūsu pasniedzējiem. Mēs sadarbojamies un veidojam sasaisti ar ļoti daudzām filiālēm un jumta organizācijām, lai nodrošinātu apmācību kursu mūsdienīgumu un tos pēc iespējas un nepieciešamības pielāgotu tirgus aktualitātēm. Tādējādi mēs jūs vienmēr izglītojam atbilstoši jaunākajām prasībām un ar mūsdienīgākajām izglītības metodoloģijām.  

Mēs palīdzēsim uzturēt Jūsu profesionālo aktualitāti

Mūsdienās arvien svarīgāk ir sekot savas specialitātes attīstībai, kā arī pierādīt savu profesionālo aktualitāti. Tāpēc mēs fiksējam, pārbaudām un pārraugām jūsu profesionālās prasmes un kompetences, lai apliecinātu Jūsu kvalifikācijas.

Apmācības pakalpojumi

 • Apkalpojošais personāls bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatācijai un darbu veikšanai sprādzienbīstamās darba vietās Mērķis:Paaugstināt kvalitātes kontrolē iesaistītā personāla kompetenci un celt nozares speciālistu kvalifikāciju. Mērķauditorija:Ķīmisku vielu produktu nozares uzņēmumos strādājošajiem, kā arī ci
  Parādīt
 • Drošības diena Papildus teorētiskajām apmācībām darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, nepieciešama arī praktisko iemaņu apgūšana, kas neapšaubāmi nostiprina un uzlabo darbinieku zināšanas šajās jomās. Darbiniekiem ir jāpārzina ugunsdrošības prasības un jāspēj reālu ugunsgrēka briesmu gadījumā rīkoties operatīvi un atbilsto
  Parādīt
 • RŪPNIECISKAIS ENERGOAUDITS, TĀ NEPIECIEŠAMĪBA UN IEGUVUMI RESURSU EFEKTĪVĀ IZMANTOŠANĀ Mērķis:Nodrošināt energoefektivitātes uzlabošanas pieejamību industriālajos objektos, kas veicinās energoresursu taupību, izdevumu samazināšanos un efektīvāku ražošanas procesu. Mērķauditorija:Industriālo ēku īpašnieki, pārvaldnieki, g
  Parādīt
 • NDT MT2 nesagraujošā testēšana magnētisko daļiņu metodi 2. līmenis kursi (ISO 9712) Mācību kurss: Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu (MT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifik
  Parādīt
 • Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis (EN ISO 9712) Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar vizuālo (VT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši
  Parādīt
 • Atbildīgais speciālists par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās Mērķis:Paaugstināt kvalitātes kontrolē iesaistītā personāla kompetenci un celt nozares speciālistu kvalifikāciju. Mērķauditorija:Ķīmisku vielu produktu nozares uzņēmumos strādājošajiem, kā ar
  Parādīt
 • Autoiekrāvēju/ auto-elektroiekrāvēju operatoru teorētiskā apmācība Mērķis:Pilnveidot kvalifikāciju autoiekrāvēju operatoru atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mērķauditorija: Darba devēji;Autoiekrāvēju/autoelektroiekrāvēju operatori. Darba valoda: Latviešu un Krievu Semināra saturs:Darba vides bīstamie un kaitīgie faktori;
  Parādīt
 • ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SPIEDIENIEKĀRTU UN TO KOMPLEKSU/ KATLIEKĀRTU TEHNISKĀS APKOPES UN DROŠAS LIETOŠANAS UZRAUDZĪBU
  Parādīt
 • Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana Mērķis:Sniegt detalizētu informāciju par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu atbilstoši  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011(2011. gada 9. marts) ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus noteikumiem, LVS standartiem, kā arī būvizstrā
  Parādīt
 • Semināra mērķis: Sniegt ziņas par organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem un līdzekļu sistēmu, kas nodrošina cilvēku aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas iedarbības. Mērķauditorija: Jebkura persona, kura vēlas veikt vai veic darbus un
  Parādīt