Apmācību grafiks

  Janvāris  
20.01 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības 08:30 - 12:00
20.01 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko uzraudzību 08:30 - 12:00
20.01 Stropētājs - teorētiskā apmācība  13:00 – 16:30
20.01 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība  13:00 – 16:30
24.01 – 28.01 Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT2) (latviešu val.) 09:00 - 17:00
26.01 Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C, Cz grupa) 09:00 - 14:00
26.01 Auto-elektroiekrāvēju operators teorētiskās apmācības  13:00 - 16:00
27.01 Spiedieniekārtu un to kompleksu operators 09:00 - 12:00
27.01 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība (krievu val.) 13:00 - 16:30
27.01 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (krievu val.) 13:00 - 16:30
27.01 Stropētājs - teorētiskā apmācība (krievu val.) 13:00 - 16:30
28.01 Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C, Cz grupa) (krievu val.) 09:00 - 14:00
  Februāris  
01.02 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība (krievu val.) 13:00 - 16:30
01.02 Stropētājs - teorētiskā apmācība (krievu val.) 13:00 - 16:30
01.02 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (krievu val.) 13:00 - 16:30
02.02 Stropētājs - teorētiskā apmācība  13:00 - 16:30
02.02 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība  13:00 - 16:30
02.02 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību  13:00 - 16:30
07.02 Stropētājs - teorētiskā apmācība  13:00 - 16:30
07.02 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība  13:00 - 16:30
07.02 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību  13:00 - 16:30

07.02-09.02

Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi (PT2) (krievu val.) 09:00 - 17:00
08.02 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība (krievu val.) 13:00 - 16:30
08.02 Stropētājs - teorētiskā apmācība (krievu val.) 13:00 - 16:30
08.02 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (krievu val.) 13:00 - 16:30

10.02-16.02

Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT2) (krievu val.) 09:00 - 17:00

17.02-18.02

Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi (PT2) (krievu val.) 09:00 - 17:00

21.02-23.02

Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT2) (krievu val.) 09:00 - 17:00
21.02 – 11.03 Nesagraujošā testēšana ar radiogrāfijas metodi (RT2) (krievu val.) 09:00 - 17:00
24.02 Standarta ISO 14001: 2015 prasības un skaidrojums 08:00 - 12:00

 

Marts  
01.03 Standarta ISO 45001: 2018 prasības un skaidrojums 08:00 - 12:00
14.03 - 08.04 Nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas metodi (UT2) (krievu val.) 09:00 - 17:00
14.03 - 18.03 Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT2) (latviešu val.) 09:00 - 17:00
21.03 - 25.03 Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT2) (krievu val.) 09:00 - 17:00

Ko Kiwa var darīt jūsu labā

Ko var iemācīt Kiwa?

Kiwa var palīdzēt apgūt dažādus mācību priekšmetus, lai attīstītu Jūsu zināšanas, prasmes un spējas. Mūsu pasniedzēji ir pieejami visā pasaulē mūsu speciālajās apmācību vietās, Jūsu objektā vai uzņēmumā, kā arī tiešsaistē ar e-apmācību moduļu palīdzību. Pēc mūsu apmācību kursiem Jūs varēsiet saņemt pasaulē atzītus sertifikātus, vai arī gūt iespēju piedalīties sistēmu un produktu sertifikācijā savā uzņēmumā.

Šeit aprakstīti tikai daži piemēri no mūsu mācību priekšmetiem, sākot ar vienas dienas kursiem un beidzot ar plašām apmācību programmām. Lai skatītu mūsu pilno piedāvājumu, ievadiet meklējamo vārdu meklēšanas lodziņā.

Apmācības pakalpojumi

 • NDT MT2 nesagraujošā testēšana magnētisko daļiņu metodi 2. līmenis kursi (ISO 9712) Mācību kurss: Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu (MT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifik
  Parādīt
 • APMĀCĪBAS KONSTRUKCIJU KOKMATERIĀLU VIZUĀLAJĀ ŠĶIROŠANĀ PĒC STIPRĪBAS ATBILSTOŠI STANDARTAM INSTA 142 Mērķis:Paaugstināt kvalitātes kontrolē un būvniecības procesā iesaistītā personāla kompetenci un celt nozares speciālistu kvalifikāciju. Mērķauditorija:* Kokmateriālu ražotāji;* Kokmateriālu tirgotāji;* Būvnieki;* Būvuzr
  Parādīt
 • Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana Mērķis:Sniegt detalizētu informāciju par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu atbilstoši  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011(2011. gada 9. marts) ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus noteikumiem, LVS standartiem, kā arī būvizstrā
  Parādīt
 • RŪPNIECISKAIS ENERGOAUDITS, TĀ NEPIECIEŠAMĪBA UN IEGUVUMI RESURSU EFEKTĪVĀ IZMANTOŠANĀ Mērķis:Nodrošināt energoefektivitātes uzlabošanas pieejamību industriālajos objektos, kas veicinās energoresursu taupību, izdevumu samazināšanos un efektīvāku ražošanas procesu. Mērķauditorija:Industriālo ēku īpašnieki, pārvaldnieki, g
  Parādīt
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā no 1,5 m līdz 5 m Mērķis: Apmācīt nodarbinātos ar darba aizsardzības prasībām un drošiem darbu paņēmieniem veicot darbu augstumā atbilstoši MK noteikumu  Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām. Mērķauditorija: Uzņēmuma darba aizsardzības speciāli
  Parādīt
 • Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība Mērķis:Sagatavot kravas celtņu ar distances vadību operatorus – stropētājus darbam ar kravas celtni. Mērķauditorija:Uzņēmumā strādājošais tehnoloģiskais personāls. Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību saturs:Celtņu uzbūve;Kravas satveršanas i
  Parādīt
 • Mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar ultraskaņas (UT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši standarta ISO 9712 prasībām. Mērķauditorija: Nesagraujošas testēšanas speciālisti (defektoskopisti), metālapstrādes ražošanas un k
  Parādīt
 • Mērķis:Pilnveidot nozares atbildīgo speciālistu kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mērķauditorija: Bīstamo iekārtu valdītāji, atbildīgie speciālisti. Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību saturs:Pamatjēdzieni par pacēlāju pareizas lietošanas organizēšanu;Normatīvie akti;Pacēlāju klasifikācija;Vadības ie
  Parādīt
 • Mērķis:Pilnveidot nozares operatoru kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu MK noteikumu Nr. 137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (16.02.2010.) prasībām. Mērķauditorija: Bīstamo iekārtu valdītāji, cilvēku pacēlāju operatori. Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību saturs:Kvalifikācijas
  Parādīt
 • Mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar virpuļstrāvas (ET) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši standarta ISO 9712 prasībām. Mērķauditorija: Nesagraujošas testēšanas speciālisti (defektoskopisti), metālapstrādes ražošanas un
  Parādīt