Apmācību grafiks

  Septembris
13.09 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības (09:30 - 12:30)
13.09 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko uzraudzību (09:30 - 13:00)
13.09 Stropētājs - teorētiskā apmācība (13:30 -16:30)
16.09 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (09:00 - 12:30) 
16.09 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība (09:00 - 12:30) 
20.09.- 22.09 Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi (PT2) RU (09:00-17:00)
20.09 Darbs augstumā - personīgās pretkritiena aizsardzības ierīces - lietošana, pārbaude, glābšana (09:00 - 17:00)
21.09 Darbs augstumā - personīgās pretkritiena aizsardzības ierīces - lietošana, pārbaude, glābšana (09:00 - 17:00)
22.09 Auto-elektroiekrāvēju operators teorētiskās apmācības
21.09 - 24.09 Darbs augstumā - personīgās pretkritiena aizsardzības ierīces - lietošana, pārbaude, glābšana (09:00 - 17:00)
23.09 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (09:00 - 12:30) 
23.09 Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība (09:00 - 12:30) 
23.09. - 29.09 Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT2) RU (09:00-17:00)
27.09 Auto-elektroiekrāvēju operators teorētiskās apmācības
27.09 Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C, Cz grupas) (9:00 - 14:00)
28.09 Darbs augstumā - personīgās pretkritiena aizsardzības ierīces - lietošana, pārbaude, glābšana (09:00 - 17:00)
30.09-01.10 Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi (PT2) RU (09:00-17:00)
  Oktobris
04.10 - 08.10 Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT2) RU (09:00-17:00)

Ko Kiwa var darīt jūsu labā

Ko var iemācīt Kiwa?

Kiwa var palīdzēt apgūt dažādus mācību priekšmetus, lai attīstītu Jūsu zināšanas, prasmes un spējas. Mūsu pasniedzēji ir pieejami visā pasaulē mūsu speciālajās apmācību vietās, Jūsu objektā vai uzņēmumā, kā arī tiešsaistē ar e-apmācību moduļu palīdzību. Pēc mūsu apmācību kursiem Jūs varēsiet saņemt pasaulē atzītus sertifikātus, vai arī gūt iespēju piedalīties sistēmu un produktu sertifikācijā savā uzņēmumā.

Šeit aprakstīti tikai daži piemēri no mūsu mācību priekšmetiem, sākot ar vienas dienas kursiem un beidzot ar plašām apmācību programmām. Lai skatītu mūsu pilno piedāvājumu, ievadiet meklējamo vārdu meklēšanas lodziņā.

Apmācības pakalpojumi

 • NDT MT2 nesagraujošā testēšana magnētisko daļiņu metodi 2. līmenis kursi (ISO 9712) Mācību kurss: Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu (MT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifik
  Parādīt
 • Mērķis: Apmācīt nodarbinātos ar darba aizsardzības prasībām un drošiem darbu paņēmieniem, veicot darbu augstumā virs 5 metriem atbilstoši MK noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām. Mērķauditorija: Uzņēmuma darba aizsardzības speciālisti; Darbu vadītāji; Darbinieki un to pārstāvji. D
  Parādīt
 • Mērķis: Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis ir darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas pamatlīmeņa teorētiskās zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem attiecīgajā Būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, kā arī ve
  Parādīt
 • Mērķis: Profesionālās pilnveides izglītības Programmas mērķis ir sagatavot pamatlīmeņa darba aizsardzības speciā-listus, kas spētu risināt darba aizsardzības jautājumus valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās un komercsabiedrībās. Mērķaudi
  Parādīt
 • Mērķis: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, nosaka, ka ražotājam katrai mašīnai – iekārtai, kas tiek piedāvāta tirgū ir jāsagatavo tehniskā lieta, kurā jābūt iekļautai dokumentācijai par mašīnas/iekārtu risku novērtējumu, kas saistīti ar iekārtas konstrukciju un funkci
  Parādīt
 • RŪPNIECISKAIS ENERGOAUDITS, TĀ NEPIECIEŠAMĪBA UN IEGUVUMI RESURSU EFEKTĪVĀ IZMANTOŠANĀ Mērķis:Nodrošināt energoefektivitātes uzlabošanas pieejamību industriālajos objektos, kas veicinās energoresursu taupību, izdevumu samazināšanos un efektīvāku ražošanas procesu. Mērķauditorija:Industriālo ēku īpašnieki, pārvaldnieki, g
  Parādīt
 • Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis (EN ISO 9712) Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar vizuālo (VT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši
  Parādīt
 • Mērķis:Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar penetrācijas (PT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši standarta ISO 9712 prasībām. Mērķauditorija: Nesagraujošas testēšanas speciālisti (defektoskopisti), metālapstrādes ražošanas un kv
  Parādīt
 • Semināra mērķis: Sniegt ziņas par organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem un līdzekļu sistēmu, kas nodrošina cilvēku aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas iedarbības. Mērķauditorija: Jebkura persona, kura vēlas veikt vai veic darbus un
  Parādīt
 • Mērķis: Semināra mērķis ir iepazīstināt interesentus ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” jaunajām prasībām, kas stājas spēkā no 2020. gada 19. septembra. Mērķauditorija: * Būvju, to daļu vai zemesgabalu īpašnieki (valdītāji), pārvaldnieki, nomnieki (īrnieki);* Par Uguns
  Parādīt