Apmācību grafiks

  Augusts
04.08 Tērauda konstrukciju skrūvju spriegošanas pamati (09:00 - 17:00)
06.08 (VEB) Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2018. Principi, prasības, mērījumi un analīze (13:00- 16:00)
07.08 (VEB) ISO 50001:2018 "Prasības un lietošanas norādījumi" prasības un to skaidrojums (13:00 - 17:00)
11.08 Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C grupas) (9:00 - 13:30)
13.08 Stropētājs - teorētiskā apmācība (09:00 - 12:00)
13.08 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju apmācības, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (13:00 - 17:00)
13.08 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētiem pacēlājiem, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (13:00 - 17:00)
14.08 Stropētājs - teorētiskā apmācība (08:00 - 10:30)
14.08 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētiem pacēlājiem, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (09:00 - 16:30)
14.08 Mobilo paceļamo darba platformu operatora (vadītāja) apmācība (platformu tipi: A1, A3, B1, B3) (09:00 - 16:30)
14.08 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (09:00 - 16:30)
18.08 Drošs darbs slēgtās telpās, darbu organizācija un kontrole (09:30 - 12:00)
18.08 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā no 1,5 m līdz 5 m (13:00 - 17:00)
19.08 Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle, prasības. Labā prakse (13:00 - 16:00)
19.08 Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C grupas) (9:00 - 13:30)
25.08 Drošības kultūra un personāla loma tajā (9:00 - 17:00)
26.08 Kas ir iekārtu risku novērtējums Un kāda ir tā nozīme iekārtu projektēšanā? (13:00 - 17:00)
27.08 Stropētājs - teorētiskā apmācība (08:00 - 10:30)
27.08 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētiem pacēlājiem, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (09:00 - 16:30)
27.08 Mobilo paceļamo darba platformu operatora (vadītāja) apmācība (platformu tipi: A1, A3, B1, B3) (09:00 - 16:30)
27.08 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (09:00 - 16:30)
27.08 Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtu un to kompleksu/ katliekārtu tehniskās apkopes (9:00 - 13:00)
28.08 Autoelektroiekrāvēja operators teorētiskās apmācības  (09:00 - 12:00)
28.08 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (13:00 - 17:00)
28.08 Kravas celtņu ar distances vadību operators (13:00 - 17:00)

Ko Kiwa var darīt jūsu labā

Ko var iemācīt Kiwa?

Kiwa var palīdzēt apgūt dažādus mācību priekšmetus, lai attīstītu Jūsu zināšanas, prasmes un spējas. Mūsu pasniedzēji ir pieejami visā pasaulē mūsu speciālajās apmācību vietās, Jūsu objektā vai uzņēmumā, kā arī tiešsaistē ar e-apmācību moduļu palīdzību. Pēc mūsu apmācību kursiem Jūs varēsiet saņemt pasaulē atzītus sertifikātus, vai arī gūt iespēju piedalīties sistēmu un produktu sertifikācijā savā uzņēmumā.

Šeit aprakstīti tikai daži piemēri no mūsu mācību priekšmetiem, sākot ar vienas dienas kursiem un beidzot ar plašām apmācību programmām. Lai skatītu mūsu pilno piedāvājumu, ievadiet meklējamo vārdu meklēšanas lodziņā.

Apmācības pakalpojumi

 • NDT MT2 nesagraujošā testēšana magnētisko daļiņu metodi 2. līmenis kursi (ISO 9712) Mācību kurss: Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu (MT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifik
  Parādīt
 • RŪPNIECISKAIS ENERGOAUDITS, TĀ NEPIECIEŠAMĪBA UN IEGUVUMI RESURSU EFEKTĪVĀ IZMANTOŠANĀ Mērķis:Nodrošināt energoefektivitātes uzlabošanas pieejamību industriālajos objektos, kas veicinās energoresursu taupību, izdevumu samazināšanos un efektīvāku ražošanas procesu. Mērķauditorija:Industriālo ēku īpašnieki, pārvaldnieki, g
  Parādīt
 • Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis (EN ISO 9712) Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar vizuālo (VT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši
  Parādīt
 • Drošības diena Papildus teorētiskajām apmācībām darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, nepieciešama arī praktisko iemaņu apgūšana, kas neapšaubāmi nostiprina un uzlabo darbinieku zināšanas šajās jomās. Darbiniekiem ir jāpārzina ugunsdrošības prasības un jāspēj reālu ugunsgrēka briesmu gadījumā rīkoties operatīvi un atbilsto
  Parādīt
 • Mērķis: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, nosaka, ka ražotājam katrai mašīnai – iekārtai, kas tiek piedāvāta tirgū ir jāsagatavo tehniskā lieta, kurā jābūt iekļautai dokumentācijai par mašīnas/iekārtu risku novērtējumu, kas saistīti ar iekārtas konstrukciju un funkci
  Parādīt
 • Mērķis: Apmācīt nodarbinātos ar darba aizsardzības prasībām un drošiem darbu paņēmieniem, veicot darbu augstumā virs 5 metriem atbilstoši MK noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām. Mērķauditorija: Uzņēmuma darba aizsardzības speciālisti; Darbu vadītāji; Darbinieki un to pārstāvji. D
  Parādīt
 • Atbildīgais speciālists par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās Mērķis:Paaugstināt kvalitātes kontrolē iesaistītā personāla kompetenci un celt nozares speciālistu kvalifikāciju. Mērķauditorija:Ķīmisku vielu produktu nozares uzņēmumos strādājošajiem, kā ar
  Parādīt
 • Autoiekrāvēju/ auto-elektroiekrāvēju operatoru teorētiskā apmācība Mērķis:Pilnveidot kvalifikāciju autoiekrāvēju operatoru atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mērķauditorija: Darba devēji;Autoiekrāvēju/autoelektroiekrāvēju operatori. Darba valoda: Latviešu un Krievu Semināra saturs:Darba vides bīstamie un kaitīgie faktori;
  Parādīt
 • Darba aizsardzības prasības strādājot ar auto-elektroiekrāvējiem un autoiekrāvējiem Mērķis:Pilnveidot auto-elektroiekrāvēju un autoiekrāvēju operatoru zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā. Mērķauditorija: Darba devēji;Autoiekrāvēju/autoelektroiekrāvēju operatori.
  Parādīt
 • Kravas celtņu ar distances vadību operatoru – stropētāju teorētiskā apmācība Mērķis:Sagatavot kravas celtņu ar distances vadību operatorus – stropētājus darbam ar kravas celtni. Mērķauditorija:Uzņēmumā strādājošais tehnoloģiskais personāls. Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību saturs:Celtņu uzbūve;Kravas satveršanas i
  Parādīt