Mūsu pakalpojumi pamatojas uz precīzu un kompetentu darba vides risku novērtēšanu un analīzi. Mūsu eksperti izpētīs un noteiks pastāvošos riska faktorus darba vidē, lai palīdzētu jums pieņemt lēmumus par nepieciešamo preventīvo pasākumu veikšanu. Mūsu pakalpojumi ne tikai samazinās nelaimes gadījumu iespējamību, bet arī sniegs atbildes uz jautājumiem par pasākumiem, kas jāveic labākas un drošākas darba vides veidošanai.

Ar mūsu palīdzību jūs identificēsiet, kādi kaitīgi un bīstami faktori pastāv jūsu uzņēmumā, cik lieli ir pastāvošie riski un kuras personas  šiem riskiem ir pakļautas. Mēs jums sniegsim ieteikumus nepieciešamo drošības pasākumu veikšanai un to izpildei. Tāpat arī mūsu analīze jums palīdzēs izvērtēt, kādas būs šo risku novēršanas izmaksas.

Darba vides riska novērtēšana
Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana un uzraudzība
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde
Darba aizsardzības sistēmas audits
Darba aizsardzības koordinatora pakalpojumi
Drošības diena
Preces darba aizsardzībai