Ieguvumi

Rezultāti tiek iegūti ātrāk nekā testējot betona paraugus laboratorijā ar graujošajiem testiem un ar pietiekoši augstu ticamību

Pārbaudes normatīvi

LVS EN 12504-2 „Betona testēšana konstrukcijās. 2.daļa: Nesagraujošā testēšana. Atsitiena skaitļa noteikšana”