Testēšana

Kad laižat tirgū kaut ko jaunu, vēlaties novērst kvalitātes un drošības riskus. Galu galā, jūsu potenciālajiem klientiem vai klientiem ir jāvar uzticēties jūsu produktam, sastāvdaļai, (izejmateriālam) vai tā pielietojumam. Citiem vārdiem sakot, viņiem būs jābūt pārliecinātiem, ka tas uzticami darbojas tā, kā tam paredzēts, ievērojot vietējos un starptautiskos noteikumus un regulējumus. Kiwa neatkarīgās, pilnībā aprīkotās un augsti kvalificētās testēšanas laboratorijas un pakalpojumi nodrošina šo uzticību.

Filtri
Pakalpojums
Tirgus
Pakalpojums (41 rezultāti)
Pārklājumu biezuma noteikšana ar koniskā iegriezuma metodi

Pārklājuma biezumam, neatkarīgi no tā sastāva (krāsu sistēma, pulverkrāsa, karstā cinkošana u.c.), ir jāveic tā biezuma noteikšanu, lai pārliecinātos par atbilstību uzstādītajām prasībām attiecībā uz nepieciešamo pārklājuma biezumu. To parasti veic ar elektroniskiem pārklājuma biezuma mērītājiem. Ņemot vērā to, ka šo mērītāju mērījumu precizitāti ietekmē tādi faktori, kā korekts nulles vai mērījuma diapazona iestatījums, pārklātā pamatmetāla biezums, mērījumu vietas novietojums, konstrukcijas konfigurācija, kā arī operatora kvalifikācija, mērīšanas kļūda bieži sastāda būtisku lielumu, salīdzinājumā ar mērāmo pārklājuma biezumu. Šādos gadījumos lieti noder iespēja veikt kontrolmērījumus ar koniskā iegriezuma metodi. Metodes pamatā ir koniska iegriezuma (parasti 3 gab.) veikšana uz pārklātās konstrukcijas (vai parauga) virsmas, un sekojoša griezuma virsmas mērīšana ar iekārtā iestrādāto mikroskopu (50x). Šī metode no konvencionālās nesagraujošās testēšanas metodes atšķiras ar to, ka pārklājuma biezuma mērījumus var veikt ne tikai konstrukcijām, kas izgatavotas no metāla (magnētiska vai nemagnētiska), bet arī tādām, kas izgatavotas no citiem materiāliem, kā plastmasa, kompozītmateriāli, koks un tā izstrādājumi. Vēl būtiska šīs metodes priekšrocība salīdzinājumā ar nesagraujošo mērīšanas metodi ir tā, ka, piemēram, daudzslāņu pārklājuma sistēmās var izmērīt ne tikai visas pārklājuma sistēmas kopējo biezumu, bet arī katra atsevišķā slāņa biezumu. Tādējādi ir iespējams novērtēt uzklātās pārklājuma sistēmas korektumu – ir vai nav ievēroti krāsošanas sistēmā noteiktie katra slāņa biezumi.

Lasīt vairāk
Triecienizturības (Šarpi) tests

Šarpi triecientests ir standartizēts tests, kas nosaka materiāla absorbēto enerģijas daudzumu tā sabrukšanas laikā. Ar testa palīdzību ir iespējams noteikt metālu, polimēru un kompozītmateriālu mehāniskās un fizikālās īpašības. Šis tests tiek izmantots, lai pētītu dažādu materiālu elastības-trausluma pāreju, kas ir atkarīga no temperatūras izmaiņām.

Lasīt vairāk
lighthouse
Grunts blīvuma noteikšana ar griezošā gredzena metodi

Šī metode paredzēta grunts, bez stingrām strukturālām saitēm (tādām, kas viegli pakļaujas izgriešanai vai kas nesaglabā savu formu bez griezošā gredzena), blīvuma noteikšanai. Objektā grunts paraugi tiek ņemti, izmantojot speciālu paraugu ņemšanas...

Lasīt vairāk
Atsitiena skaitļa noteikšana

Atsitiena skaitļa noteikšana uz sacietējuša betona virsmas tiek veikta, lietojot ar atsperi darbināmu tērauda āmuru. Ar šo metodi noteikto atsitiena skaitli var lietot, lai novērtētu betona viendabīgumu konstrukcijās, vai lai noteiktu sliktas kval...

Lasīt vairāk
Ultraskaņas biezuma mērījumi (UBM)

Ultraskaņas nesagraujošā testēšanas metode ir balstīta uz ultraskaņas svārstību spēju izplatīties materiālos un atstaroties no robežām, kas atdala vides ar dažādu akustisko pretestību. Biezuma mērīšanu ar ultraskaņu iespējams veikt gan metāliskiem, gan arī nemetāliskiem materiāliem ar tiešo kontaktu, balstoties uz ultraskaņas impulsu izplatīšanās laika mērīšanu testējamajā vidē.

Lasīt vairāk
lighthouse
Testēšana ar akustiskās emisijas metodi

Testēšana ar akustiskās emisijas metodi AE akustika

Lasīt vairāk
lighthouse
Grunts dinamiskās plāksnes slogošanas testa metode ar krītošā svara deflektometru

Grunts testēšanas mērķis ir ģeotehniskās izpētes un būvniecības laikā pārbaudīt pamatnes grunts nesošās īpašības un nodrošināt projektā paredzēto zemes darbu un pamatu izbūves darbu izpildi atbilstoši projektam un tehniskajiem normatīviem. Testēt ...

Lasīt vairāk
Lieces tests

Lieces testā materiāls tiek pakļauts plastiskai lieces deformācijai, nemainot pieliktās slodzes virzienu, līdz tiek sasniegts noteikts izliekuma leņķis.  Lieces tests dod ieskatu par materiāla elastības moduli un materiāla saliekšanas spēku. Pēc parauga saliekšanas, tiek pārbaudīta plaisu un citu defektu esamība uz tā ārējās virsmas.

Lasīt vairāk
Ultraskaņas metodes inženieris (UT III)

Ultraskaņas metodes inženieris (UT III) UT ultrasonic testing ultraskaņa skaņošana

Lasīt vairāk
Testēšana ar ultraskaņas metodi (UT)

Ultraskaņas nesagraujošā testēšanas metode ir balstīta uz ultraskaņas svārstību spēju izplatīties materiālos un atstaroties no robežām, kas atdala vides ar dažādu akustisko pretestību.  Ultraskaņas metode ir īpaši piemērota, lai pārbaudītu viendabīgus, cietus materiālus ar lielu biezumu. Pēc atstarotās enerģijas lieluma eksperts novērtē, saskaņā ar NT dokumentāciju, cik bīstama ir atklātā indikācija. Šī metode spēj noteikt gan ārējos, gan iekšējos defektus, bet vislabāk tā ir piemērota plaisu, nesakausējumu, necaurmetinājumu un atslāņošanās meklēšanai.

Lasīt vairāk
Pārklājuma biezuma mērīšana

Pārklājuma biezuma mērīšanu veic ar portatīvu elektronisku instrumentu, kuram pievienota speciāla zonde - devējs. Ar šo instrumentu var nomērīt metālisku, nemagnētisku, uzputinātu vai galvanisku pārklājumu, piemēram, cinka, hroma vai niķeļa pārklā...

Lasīt vairāk
Makroskopiskā un mikroskopiskā pārbaude

Makroskopiskā un mikroskopiskā pārbaude tiek izmantota, lai atklātu makroskopiskas un mikroskopiskas iezīmes, kas parasti atklājas, pētot materiālu šķērsgriezumā. Pārbaudes laikā, pirms un pēc parauga kodināšanas, tiek apskatīta sagatavota parauga virsma vizuāli, un/vai izmantojot optiskās ierīces.

Lasīt vairāk
lighthouse
Grunts maksimālā blīvuma noteikšanas metode

Šī metode paredzēta mālainas, smilšainas un šķembainas grunts skeleta maksimālā blīvuma un optimālā grunts mitruma noteikšanai laboratorijas apstākļos. Instrukcija neattiecas uz gruntīm, kuras satur frakcijas lielākas par 20 mm, kā arī uz kūdru sa...

Lasīt vairāk
Vizuālā testēšana (VT)

Vizuālā pārbaude ir nesagraujošās kontroles metode, kas tiek veikta elektromagnētiska starojuma optiskā diapazona daļā (LVS EN 1330-10). Vizuālā pārbaude ir visplašāk pielietotā nesagraujošās testēšanas metode. Ar tās palīdzību ir iespējams noteikt dažāda veida virsmas defektus, tādus kā; poras, plaisas, koroziju, šļakatas, slīpēšanas un ciršanas iezīmes, dažāda veida iegriezumus utt.

Lasīt vairāk
Termiskā griezuma virsmas kvalitāte

Uzņēmumiem, kuri izgatavo metālkonstrukcijas saskaņā ar standarta LVS EN 1090-2 prasībām, periodiski jāpārbauda termiskā griezuma virsmas kvalitāte, kas griezta ar gāzes, plazmas vai lāzergriešanas metodi. Griezuma virsmas kvalitāti nosaka ar trīs...

Lasīt vairāk
Virsmas apstrādes un pretkorozijas pārklājumu inspektors (FROSIO III)

Pilna krāsošanas tehnoloģisko procesu uzraudzība no trešās puses vieš uzticamību par gala produkta krāsojuma kvalitātes atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Paaugstinās izstrādājumu krāsojuma kvalitāte, kas samazina reklamāciju iespējamību no pasūtītāja puses. Produkcijas krāsojuma defektu cēloņu noteikšana un korekciju ieviešana tehnoloģiskajos procesos.

Lasīt vairāk
Metāla sakausējumu ķīmiskā sastāva noteikšana (PMI)

Metāla sakausējumu sastāva noteikšana tiek veikta izmantojot optiskās emisijas analizatoru. Optiskās emisijas metode ir metode, ar kuras palīdzību iespējams noteikt metāla ķīmisko sastāvu. Optiskās emisijas spektroskops identificē metālus uztverot un analizējot elektromagnētiskā starojuma spektru, kas raksturo katra konkrētā ķīmiskā elementa klātbūtni un daudzumu testējamajā paraugā.

Lasīt vairāk
Ģeometrisko izmēru kontrole

eometrisko izmēru kontrole tiek veikta dažādām sarežģītas formas lielgabarīta konstrukcijām ar ierobežotu piekļuvi. Projektā paredzēto ģeometrisko izmēru atbilstības kontrole tiek veikta gan izgatavošanas procesā, gan gatavai produkcijai.

Lasīt vairāk
Testēšana ar virpuļstrāvu (ET)

Testēšana ar virpuļstrāvu ir viena no nesagraujošās kontroles metodēm, kas pārbauda objektus (pamatmateriāls vai metinātie savienojumi), kas izgatavoti no elektrisko strāvu vadošiem materiāliem. Metode ļauj atklāt virsmas un zem virsmas esošos defektus. Testēšanai izmanto elektromagnētiskās strāvas devējus, kas palīdz atklāt metāla trūkumus: tukšumus, citu vielu ieslēgumus un citus defektus.

Lasīt vairāk
Testēšana ar tecēšanas metodi (LT)

Metode sniedz iespēju atklāt caurejošus defektus metinātajos savienojumos vai pamatmetālā un citos izstrādājumos. Šī metode balstīta uz retinājuma nodrošinājumu speciālā atdalošā vakuuma kamerā. Vakuuma kameras konstrukcija ir ļoti vienkārša, tā sastāv no caurspīdīga materiāla, testējamās virsmas novērošanai, un gumijas blīvējumiem. Konstrukcijas vienkāršība un iespēja izveidot vakuuma kameru ar jebkuru formu, ļauj realizēt testēšanu ar tecēšanas metodi gandrīz visiem objektiem, kam ir līdzena virsma. Retinājuma vērtībai jāatrodas 0,5…0,8 bar robežās.

Lasīt vairāk
Raupjuma mērīšana

Raupjuma mērīšanu veic, izmantojot kontakta mērinstrumentu – profilometru, ar kuru iespējams noteikt gan vidējo profila augstumu Rz, gan vidējo aritmētisko profila novirzi Ra. Profilometra galvenā sastāvdaļa ir koniska dimanta zonde, kas savienota...

Lasīt vairāk
Stiepes izturības tests

Stiepes testā materiālam tiek pielikts konstants spēks pa garenvirziena asi, kas to deformē līdz brīdim, kad notiek materiāla sagrūšana. Stiepes tests tiek izmantots, lai noteiktu materiālu stiprības un plastiskās īpašības. Sagraujošā testēšana tiek veikta ar modernu, metroloģiski pārbaudītu, Latvijā visjaudīgāko testēšanas iekārtu. Tā ļauj veikt izstrādājumu testēšanu pilnā profilā ar šķērsgriezuma laukumu līdz 1400 mm2 (~Ø 42mm) un maksimālo spēku uz stiepi līdz 1000 kN (~100 tonnas).

Lasīt vairāk
Testēšana ar magnētiskajām daļiņām (MT)

Testēšana ar magnētiskajām daļiņām ļauj konstatēt virsmas un zem virsmas esošos defektus feromagnētiskos materiālos. Šī metode ir balstīta uz magnētisko daļiņu pievilkšanos ar izkliedes magnētisko lauku spēkiem, kuri rodas virs defektiem magnetizētos objektos (feromagnētiķos).

Lasīt vairāk
Testēšana ar radiogrāfijas metodi (RT)

Nesagraujošā testēšana ar radiogrāfijas metodi ir balstīta uz rentgenstarojuma spēju caurspiesties objekta materiālam. Radiogrāfijas metode ir piemērota praktiski jebkura veida objektam, kam ir iespējama piekļuve no divām pusēm. Iegūtie rezultāti tiek fiksēti uz radiogrāfiskajām filmām, un, interpretējot redzamos attēlus, ir iespējams novērtēt testējamā objekta gan iekšējās, gan ārējās nepilnības.

Lasīt vairāk