Ieguvumi, ko sniedz ēku energosertifikācija

Sertificēta speciālista izsniegts ēkas energosertifiāts ēkas īpašniekam, projektētājam vai apsaimniekotājam noteikti palīdzēs objektīvi novērtēt faktisko situāciju un pieņemt lēmumus, kas nodrošinās visu ēkas sistēmu efektīvu darbību un zemākas ekspluatācijas izmaksas ilgtermiņā.

Ar KIWA izsniegto dokumentāciju ir iespējams pieteikties valsts finansējumam ēku siltināšanai un rekonstrukcijai ALTUM un CFLA administrētajās programmās.

Energsertifikācijas laikā izdoto dokumentu veidi:

Ekspluatācijā esošas ēkas energosertifikāciju veic augsti kvalificēti Kiwa darbinieki – sertificēts energoauditors un citi speciālisti, kas apseko ēku un tās inženiertehniskās sistēmas, izvērtē to energoefektivitātes stāvokli un veic energoresursu patēriņa analīzi, kā arī sniedz ieteikumus, kā samazināt ēkas ekspluatācijas izmaksas.

KIWA Inspecta speciālisti spēj nodrošināt kvalitatīvu dokumentu izstrādi un konsultatīvu atbalstu pēc dokumentācijas izsniegšanas. Visbiežāk ēku energosertifikāciju klienti vēlas saņemt komplektā ar: