Ieguvumi, ko sniedz ēku energosertifikācija

Ēkas energoefektivitāti apliecinošs sertifikāts, kas paaugstina ēkas vērtību potenciālo pircēju vai īrnieku acīs:

  • Projektējamas ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts,
  • Ekspluatācijā nododamas ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas derīgs 3 gadus,
  • Ekspluatācijā esošas ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas derīgs 10 gadus,
  • Apkures katla un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes akti.

Ēku energosertifikācija paredz sertifikāta izsniegšanu par ēku energoefektivitāti gan projektējamām, gan jau ekspluatācijā esošām ēkām. Atsevišķi tiek izsniegti apkures katlu un gaisa kondicionēšanas iekārtu pārbaudes akti.

Projektējamas ēkas energosertifikāciju veic Kiwa energoauditors – saskaņā ar būvprojektu tiek veikts energoefektivitātes rādītāju aprēķins.

Ekspluatācijā esošas ēkas energosertifikāciju veic augsti kvalificēti Kiwa darbinieki – sertificēts energoauditors un citi speciālisti, kas apseko ēku un tās inženiertehniskās sistēmas, izvērtē to energoefektivitātes stāvokli un veic energoresursu patēriņa analīzi, kā arī sniedz ieteikumus, kā samazināt ēkas ekspluatācijas izmaksas.