Metināšanas procedūru specifikāciju izstrādi nodrošina pats uzņēmums, taču to izstrāde pamatojas uz neatkarīgas trešās puses apstiprinātu metināšanas procedūru atestācijas protokolu (WPQR - Welding Procedure Qualification Record).

Tipiska metināšanas dokumentu sagatavošanas procesa gaita:

  • Uzņēmums veic iepriekšējās metināšanas procedūras specifikācijas (pWPS – pre-Welding Procedure Specification) izstrādi metināšanas procedūras testa veikšanai.
  • Kiwa pārstāvja klātbūtnē notiek kontrolparaugu metināšana atbilstoši iepriekšējās metināšanas procedūras specifikācijas prasībām.
  • Kiwa sametinātos kontrolparaugus nodod testēšanai akreditētā laboratorijā un nodrošina slēdziena sagatavošanu.
  • Pozitīva slēdziena gadījumā Kiwa izsniedz apstiprinātu metināšanas procedūras atestācijas protokolu (WPQR).
  • Uzņēmums uz apstiprinātā metināšanas procesa atestācijas protokola pamata izstrādā metināšanas procedūru specifikācijas (WPS).

Apstiprināta metināšanas procedūras atestācijas protokola (WPQR) ievērošana nodrošina metināšanas procesa kvalitāti.