Ieguvumi, ko sniedz metinātāju sertifikācija 

 • Uzņēmumam - paaugstināta konkurētspēja, jo sertificēti metinātāji ir daudzu augstas pievienotās vērtības pasūtījumu obligāts priekšnoteikums,
 • Individuālam metinātājam – individuālo zināšanu un prasmju apliecinājums, kas nodrošina augstāku atalgojumu un piedāvā labākas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs,
 • Starptautiski atzīta un pazīstama atbilstības vērtētāja apliecināta metinātāju kvalifikācija un kvalitāte,
 • Normatīvu prasībām atbilstošs praktiskais eksāmens – klientam vispiemērotākajā vietā un laikā,
 • Iespēja eksāmenu kārtot gan konkrētā ražotnē, gan sertificējošās iestādes nodrošinātās telpās.

Sertifikācijas eksāmena darbā ir ņemti vērā visi ar plānotajiem metināšanas darbiem saistītie apstākļi, t.sk. metināšanas tehnoloģija, metālisko materiālu marka, materiālu biezumi, šuvju veidi, metināšanas telpiskās pozīcijas u.c. parametri.

Kiwa piedāvā metinātāju sertifikāciju gan reglamentētajā, gan arī nereglamentētajā sfērā.

Sertifikācijas process ietver:

 • nepieciešamās informācijas apkopošanu sertifikācijas eksāmena sagatavošanai;
 • praktiskā eksāmena organizāciju un uzraudzību;
 • nepieciešamo laboratorijas testu veikšanu;
 • rezultātu izvērtēšanu un sertifikāta izsniegšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (kopija);
 • metinātāja specialitātes apguvi apliecinošs dokuments (reglamentētājā sfērā);
 • metinātāja darba stāžu apliecinošs dokuments (ja nepieciešams);
 • fotogrāfija (4cm x 5cm ).