Ieguvumi, ko sniedz uzpildes staciju pārbaudes

  • Avāriju un nelaimes gadījumu riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Pārliecība par objekta patieso tehnisko stāvokli,
  • Esošo trūkumu un bīstamo defektu identificēšana,
  • Pārliecība, ka uzpildes stacija neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu un apkārtējo vidi.

Pārbaudes mērķis ir sniegt neatkarīgu novērtējumu stacijas atbilstībai normatīvo aktu prasībām, kuras jāizpilda, lai stacijas varētu ekspluatēt.