Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par to, ka spiedieniekārta spēj pildīt tai paredzētās funkcijas, atbilst visām drošības prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu. 

Tāpat tehniskās pārbaudes sniedz informāciju, kas ir noderīga un nepieciešama spiedieniekārtu tālākai ekspluatācijai un uzturēšanai.