Ieguvumi, ko sniedz spiedieniekārtu un to kompleksu inspicēšana 

  • Iekārtu patiesā tehniskā stāvokļa novērtējums,
  • Bojājumu riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Informācija, kas nepieciešama bīstamās iekārtas uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai,
  • Pārliecība, ka spiedieniekārta neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, un tās dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.


Kiwa inspicē visu veidu spiedieniekārtas, sākot no nelielām mērierīcēm un beidzot ar milzīgām spiedtvertnēm, visās stadijās – projekta izvērtēšanas, izgatavošanas, uzstādīšanas, modernizēšanas un ekspluatācijas laikā.

Daudzos gadījumos inspekcijas pārbaudes ir obligātas, citos tām ir komerciāls raksturs un tās tiek veiktas pamatojoties uz klienta izvirzītajām prasībām.

Inspicēšana nav tikai normatīvajos aktos minēto prasību izpilde. Kompetents eksperts var nekavējoties identificēt neatbilstību prasībām, tādējādi pozitīvi ietekmējot gala rezultāta kvalitāti.