Ieguvumi

Metodei piemīt augsts jūtīgums un ražīgums. Kontrole nav darbietilpīga.

Testēšana var tikt veikta arī nokrāsotam vai nolakotam objektam.

Virsmas raupjums ir gandrīz neierobežots (izmantojot pamatnes).

Virpuļstrāvas metode spēj atklāt defektus, kas ir aizpildīti ar korozijas produktiem un netīrumiem.

Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 15549:2011 „Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar virpuļstrāvu. Vispārīgie principi (ISO 15549:2008)”

LVS EN 17643:2016 „Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Šuvju virpuļstrāvas pārbaude ar kompleksās plaknes analīzi”

LVS EN ISO 12718:2008Negraujošā testēšana. Testēšana ar virpuļstrāvu. Terminoloģija (ISO 12718:2008)