Ieguvumi

Neatkarīgs novērtējums par ugunsaizsardzības sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Pārliecība par atbilstošu ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko stāvokli.

Pārbaudes normatīvi

16.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un to prasību izpildei piemērojamie Latvijas valsts standarti