Konsultācijas

Kiwa nodrošina uzticamību, kvalitāti un progresu. Mēs to darām, izmantojot savu pieredzi un zināšanas visdažādākajās jomās, nozarēs un tirgos.

Attiecībā uz kvalitāti, drošumu, veselīgumu, ilgtspēju, dzīves ciklu un rentabilitāti sadarbības partneris, ar kuru dalīties zināšanās un kopā ar kuru attīstīties, ir liela priekšrocība. Partneris, ar kuru var konsultēties, kas palīdzēs ikdienas darbā un risinās uzņēmuma problēmas. Kiwa var būt šāds partneris.

Turklāt mēs stingri nošķiram savus konsultāciju pakalpojumus no testēšanas, pārbaudes un sertifikācijas darbībām. Visi mūsu sniegti pakalpojumi ir savstarpēji neatkarīgi.

Filtri
Pakalpojums
Tirgus
Pakalpojums (10 rezultāti)
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde

Darba aizsardzības instrukcijas nosaka prasības drošai darbu veikšanai darba vietās, darbinieku pienākumus un atbildību par instrukciju ievērošanu. Instrukcijas tiek izstrādātās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām katram darbu veidam, darbam ar kon...

Lasīt vairāk
Ugunsdrošības audits

Ugunsdrošības audits Attīstoties visa veida uzņēmējdarbībai, t.sk ražošanas, apstrādes rūpniecībai, loģistikas uzņēmumiem, arvien aktuālāks kļūst par jautājums ne tikai par objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā, bet arī tā efektīvu aizsardzību pret ugunsnelaimēm. Pakalpojuma ietvaros tiek veikts

Lasīt vairāk
Darba aizsardzības sistēmas audits

Pat šķietami sakārtotā uzņēmuma darba vidē, tam veiksmīgi darbojoties un attīstoties, var rasties iepriekš nepamanīti un, iespējams, būtiski trūkumi drošības jomā, kurus identificēt ļauj neatkarīga eksperta skatījums.

Lasīt vairāk
Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana un uzraudzība

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana, ar mērķi garantēt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi. Darba aizsardzības speciālisti periodiski (pēc iepriekšējas vienošanās par apsekošanas ...

Lasīt vairāk
Preces darba aizsardzībai

Individuālie aizsardzības līdzekļi Uzņēmuma klientiem atsevišķu darba aizsardzības pakalpojumu ietvaros tiek sastādīts amatu vai darba veidu saraksts, kuros obligāti lietojami individuālie aizsardzības līdzekļi. Uzņēmuma klientiem piedāvājam snieg...

Lasīt vairāk
Ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšana un uzraudzība

Ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšana un uzraudzība Būvju ugunsaizsardzības sistēmas, konstatējot ugunsgrēka izcelšanos vai saņemot vadības signālu no citas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos, iedarbojas, nodrošinot būves un tajā esošo cilvēku drošību un samazinot ugunsgrēka

Lasīt vairāk
Drošības diena

Drošības diena Papildus teorētiskajām apmācībām darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, nepieciešama arī praktisko iemaņu apgūšana, kas neapšaubāmi nostiprina un uzlabo darbinieku zināšanas šajās jomās. Darbiniekiem ir jāpārzina ugunsdrošības prasības un jāspēj reālu ugunsgrēka briesmu gadījumā rīkoties operatīvi un atbilsto

Lasīt vairāk
Darba vides riska novērtēšana

Darba vides riska novērtēšana Risks darba vidē ir dabīga tā sastāvdaļa un tas pastāv jebkurā darbības sfērā. Vienā gadījumā risks var būt liels un būt par cēloni avārijām vai nelaimes gadījumiem darbā, t.sk. arodsaslimšanām. Citos gadījumos risks ir mazāks, un tā sekas nav tik bīstamas. Lai noteiktu pastāvošo risku darb

Lasīt vairāk
Darba aizsardzības koordinatora pakalpojumi

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ja būvlaukumā darbus veic vairāki atsevišķu būvdarbu veicēji, pasūtītājs ieceļ vienu vai vairākus projekta sagatavošanas koordinatorus un projekta izpildes koordinatorus. Darba aizsardzības koordinators projekta...

Lasīt vairāk
Preces ugunsdrošībai

Preces ugunsdrošībai; Ugunsdzēsības inventārs ; Piedāvājam iegādāties ugunsdzēsības inventāru, t.sk. ugunsdzēsības aparātus, kā arī veikt to apkopi un uzpildi.Uzņēmuma speciālisti, balstoties uz veiktajiem ugunsdrošības pakalpojumiem objektā, veic arī nepieciešamo pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķinu, opti

Lasīt vairāk