Ieguvumi

Pilna krāsošanas tehnoloģisko procesu uzraudzība no trešās puses vieš uzticamību par gala produkta krāsojuma kvalitātes atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paaugstinās izstrādājumu krāsojuma kvalitāte, kas samazina reklamāciju iespējamību no pasūtītāja puses.

Produkcijas krāsojuma defektu cēloņu noteikšana un korekciju ieviešana tehnoloģiskajos procesos.

Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 8501-1: 2007 ”Tērauda virsmu sagatavošana pirms krāsu un tām radniecīgu sastāvu uzklāšanas. Vizuāla virsmas tīrības novērtēšana. 1. daļa: Nepārklātu tērauda virsmu un no iepriekšējiem pārklājumiem pilnīgi attīrītu tērauda virsmu rūsējuma pakāpes un sagatavotības pakāpes.”

LVS EN ISO 8501-2: 2005 ”Tērauda virsmu sagatavošana pirms krāsu un tām radniecīgu sastāvu uzklāšanas - Vizuāla virsmas tīrības novērtēšana.- 2.daļa: Iepriekš pārklātu tērauda virsmu sagatavotības pakāpes pēc lokālas iepriekšējo pārklājumu noņemšanas.”

LVS EN ISO 8501-3: 2007 ”Tērauda virsmu sagatavošana pirms krāsu un tām radniecīgu sastāvu uzklāšanas. Vizuāla virsmas tīrības novērtēšana. 3. daļa: Metināto savienojumu, malu un citu laukumu ar virsmas defektiem, sagatavotības kvalitātes noteikšana.”

LVS EN ISO 8502-3: 2017 ”Tērauda virsmu sagatavošana pirms krāsu un tām radniecīgu sastāvu uzklāšanas. Virsmas tīrības novērtēšanas testi. 3.daļa: Tērauda virsmu putekļainības novērtēšana pirms krāsošanas (spiedienjutīgās lentes metode).”

LVS EN ISO 8502-4: 2017 ”Tērauda pamatnes sagatavošana pirms krāsu un radniecīgu sastāvu uzklāšanas. Testi virsmas tīrības novērtēšanai. 4.daļa: Vadlīnijas iespējamās kondensācijas novērtēšanai pirms krāsošanas.”

LVS EN ISO 8502-6: 2006 ” Tērauda substrāta sagatavošana pirms krāsu un radniecīgu sastāvu uzklāšanas. Testi virsmas tīrības novērtēšanai. 6.daļa: Šķīstošo virsmas piesārņotāju ekstrakcija analīzei. Bresles metode.”

LVS EN ISO 8503 1. līdz 5. daļa ” Tērauda virsmu sagatavošana pirms krāsošanas un gruntēšanas. Ar smilšu strūklu tīrītu nelīdzenu tērauda virsmu raksturojums.”

LVS EN ISO 2808: 2007 ”Krāsas un lakas. Pārklājuma biezuma noteikšana.”

ISO 19840: 2012 ”Paints and varnishes Corrosion protection of steel structures by protective paint systems Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces.”

LVS EN ISO 2409: 2013 ”Krāsas un lakas. Tīklveida iegriezumu tests.”

LVS EN ISO 4624: 2016 ”Krāsas un lakas. Adhēzijas noteikšana ar atraušanas testu.”

ISO 4628 1. līdz 10. daļa ”Krāsojuma defektu novērtēšana.”