29 januari 2020

Eerste mestverwerkers met fertigarant-certificering krijgen ontheffing voor verplichte bemonstering van mest

Mestverwerkers met het Fertigarant-certificaat kregen vandaag een ontheffing voor de verplichte bemonstering van iedere vracht mest. In plaats daarvan wordt hun vaste mest voortaan op basis van steekproeven bemonsterd en dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op. De door Kiwa gecertificeerde bedrijven garanderen voorspelbare nutriëntengehaltes en dat maakt een verplichte bemonstering overbodig. De eerste certificaten en ontheffingen zijn vandaag door Marije Beens, plaatsvervangend directeur-generaal Agro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Ben Dellaert, divisiedirecteur van Kiwa, bij Kumac in Deurne uitgereikt. 

Doorgaans worden alle transporten van vaste mest (dikke fractie) bemonsterd en geanalyseerd op basis van de hoeveelheid stikstof en fosfaat die de mest bevat. Bedrijven met een Fertigarant- certificaat zijn in staat om mest met een constant nutriëntengehalte te produceren. Dat biedt afnemers en gebruikers van de mestproducten meer zekerheid over de hoeveelheid toegediende nutriënten. Ook zijn de mogelijkheden voor het verkopen van deze producten in het buitenland groter door het certificaat. Omdat de productie van de mestverwerkers door de certificerende instelling Kiwa is geborgd onder Fertigarant heeft RVO.nl een ontheffing afgegeven. Dat betekent dat niet iedere vracht hoeft te worden bemonsterd en dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

De afgelopen twee jaar stonden in het teken van een nauwe samenwerking tussen LTO, CUMELA, varkenshouder John van Paassen, Kiwa en de overheid. Samen gaven zij inhoud aan het certificeringsschema van Fertigarant. Hiermee zetten zij een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een meer transparante mestmarkt en om het gebruik van geschikte mest mogelijk te maken. Ook toont de sector hiermee aan dat zij zelf in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor verbetering van de mestverwerking.

Garantie voor gelijkwaardige borging

Het doel van Fertigarant is een gelijkwaardige borging. In het verleden werd dit bereikt door een onafhankelijke monstername op iedere vracht mest. Onder Fertigarant wordt gewerkt op basis van een steekproef onder verantwoordelijkheid van Kiwa, zodat een gelijkwaardige borging is gegarandeerd. Een ander voordeel is dat mestbedrijven substantieel op kosten kunnen besparen en er meer ruimte is voor een efficiënte planning. Bij de Fertigarant-certificering combineert Kiwa haar diepgaande expertise van de agrarische sector met het bieden van maatwerk als het gaat in automatisering. Zo komt de certificering mede tot stand op basis van complexe software, waarmee de berekening van de mineralengehalten plaatsvindt.

De Stichting Mestafzetcontrole is eigenaar van het kwaliteitssysteem Fertigarant. Relevante bestuurders en een College van Deskundigen staan er garant voor dat het certificaat een nieuwe standaard in de mestmarkt zal worden. “Met het behalen van Fertigarant laten mestverwerkers zien dat ze kwaliteitsbewust zijn, hun verwerkingsproces onder controle hebben en een sterke focus hebben op afnemers. Dat is de enige manier waarop zij zich kunnen ontwikkelen naar producenten van organische meststoffen”, vertelt Ruud Huirne, voorzitter van de Stichting Mestafzetcontrole.