Loonwerker

Bij de productie van levensmiddelen en diervoeders spelen loonwerkers een belangrijke rol. Om aan te tonen dat ze werken volgens de geldende kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid kunnen loonwerkers zich door Kiwa laten certificeren volgens GMP+ en VKL, dé kwaliteitsstandaard voor de agrarische loonwerksector. Kijk hieronder voor meer info over beide kwaliteitsregelingen voor loonwerkbedrijven.

  • GMP+ is de standaard in de diervoederindustrie voor veilig diervoeder. Laat u certificeren door Kiwa.
    Lees meer
  • Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL) - Met het VKL certificaat toont u aan dat u werkt op een manier die de voedselveiligheid en voedselkwaliteit verzekert.
    Lees meer