Loonwerker

Bij de productie van levensmiddelen en diervoeders spelen loonwerkers een belangrijke rol. Om aan te tonen dat ze werken volgens de geldende kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid kunnen loonwerkers zich door Kiwa laten certificeren volgens GMP+ en VKL, dé kwaliteitsstandaard voor de agrarische loonwerksector. Kijk hieronder voor meer info over beide kwaliteitsregelingen voor loonwerkbedrijven.

  • GMP+ is de standaard in de diervoederindustrie voor veilig diervoeder. Laat u certificeren door Kiwa.
    Lees meer
  • Het keurmerk Voedsel Kwaliteit Loonwerk (VKL) is een certificeringssysteem dat is opgezet voor bedrijven in de agrarische sector die werkzaamheden uitvoeren op het gebied van loonwerk, zoals het bemesten, zaaien en oogsten van gewassen. VKL gecertificeerde bedrijven onderscheiden zich als betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dienstverleners binnen de agrarische sector.
    Lees meer