Meststoffen en Mineralen

Kiwa VERIN heeft expertise op het gebied van meststoffen en mineralen. We zijn betrokken bij de implementatie van de Fertilising Products Regulation (FPR) en hebben ruime ervaring met het auditen van producten die onder de FPR-regeling vallen.

Tevens voeren we de onafhankelijk borging uit van het Fertigarant kwaliteitssysteem voor continue mestverwerkers. Hieronder vindt u een overzicht van al onze services voor bedrijven werkzaam in de Meststoffen en Mineralen.

  • In 2019 heeft de EU een verordening aangenomen voor het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten: de Fertilising Products Regulation (FPR). Onder deze regeling mogen meststoffen die aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van de EU voldoen in de gehele EU vrij op de markt gebracht worden.
    Lees meer
  • Fertigarant is het kwaliteitssysteem voor continue mestverwerkers. Met een Fertigarant-certificaat kunt u een ontheffing aanvragen voor de verplichte vrachtbemonsteringen.
    Lees meer