Fertigarant Certificaat voor Mestverwerkers

Door middel van een Fertigarant-certificaat kan een continue mestverwerker aantonen dat zij een dikke fractie met stabiele gehaltes fosfaat en stikstof produceren. De voorspelbaarheid van de nutriëntengehaltes maakt het mogelijk dat niet meer elke mestvracht bemonsterd moet worden. Zo kan er flink op de kosten bespaard worden. Kiwa VERIN zorgt voor de onafhankelijk borging van het Fertigarant kwaliteitssysteem.

  • Fertigarant is het kwaliteitssysteem voor continue mestverwerkers. Met een Fertigarant-certificaat kunt u een ontheffing aanvragen voor de verplichte vrachtbemonsteringen.
    Lees meer