Kalverhouderij

Ook in de kalverhouderij is Kiwa een vertrouwd gezicht als partner op het gebied van certificeringen en kwaliteitskeurmerken. Onze experts beoordelen en certificeren producten, productieketens, diensten en kwaliteitsprogramma’s door middel van audits, controles en monsternames. Normen en standaarden waarbij we u kunnen ondersteunen zijn onder meer het Beter Leven keurmerk, de Maatlat Duurzame Veehouderij en de Maatlat Schoon Erf. Ook kunnen we u helpen de brandveiligheid van uw stallen en bedrijfsgebouwen te verbeteren.

  • Maatlat Duurzame Veehouderij bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Kijk hier voor meer informatie.
    Lees meer
  • Brandblusmiddelen; laat ze certificeren door Kiwa VERIN ten behoeve van de brandveiligheid.
    Lees meer
  • Met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn. Kiwa VERIN certificeert veehouders, verwerkende bedrijven en de Retail.
    Lees meer