Schapen-/ geitenhouderij

Kiwa faciliteert InfoSchaap en InfoGeit, twee geavanceerde online platforms waarmee veehouders, slachterijen, handelaren, etc. Voedsel Keten Informatie (VKI) kunnen uitwisselen. Zo kan via het portaal, de webservice of het callcenter bijvoorbeeld slachtkeurinformatie worden doorgegeven en opgevraagd. Schapen- en geitenhouders kunnen daarnaast bij Kiwa terecht voor onder meer certificering volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij en de Maatlat Schoon Erf.

  • InfoGeit - Eenvoudig voedselketeninformatie (VKI) opvragen en doorgeven voor de geitenhouderij
    Lees meer
  • Maatlat Duurzame Veehouderij bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Kijk hier voor meer informatie.
    Lees meer
  • InfoSchaap - Eenvoudig voedselketeninformatie (VKI) opvragen en doorgeven voor de schapenhouderij.
    Lees meer