Varkenshouderij

Ook in de varkenshouderij is Kiwa een vertrouwd gezicht als het gaat om certificeringen en kwaliteitskeurmerken. U kunt bij ons terecht voor certificering volgens onder meer het kwaliteitsprogramma Beter Leven keurmerk, IKB- en QS-certificeringen en de Maatlat Duurzame Veehouderij. Kijk hieronder voor ons complete dienstenpakket voor de varkenshouderij.

Voor de nieuwsbrief van juni klik hier.

Voor de nieuwsbrief van maart klik hier.

Voor de nieuwsbrief van december 2019 klik hier.

 • IKB Varken is een ketenkwaliteitssysteem in de Nederlandse varkenssector. Laat de audit en certificering over aan Kiwa VERIN, kijk hier voor meer info!
  Lees meer
 • Maatlat Duurzame Veehouderij bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Kijk hier voor meer informatie.
  Lees meer
 • Module Verdoofd casteren / geen castratie / immunocastratie - Kiwa VERIN ziet toe op het voldoen aan de eisen die aan dit programma worden gesteld.
  Lees meer
 • Brandblusmiddelen; laat ze certificeren door Kiwa VERIN ten behoeve van de brandveiligheid.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn. Kiwa VERIN certificeert veehouders, verwerkende bedrijven en de Retail.
  Lees meer
 • Maatlat Schoon Erf bevordert duurzame investeringen in de veehouderij en akkerbouw. Kijk hier voor meer informatie.
  Lees meer
 • Het Varken van Morgen is een kwaliteitsprogramma voor varkenshouders waarin bovenwettelijke normen zijn opgenomen voor een duurzame productie van varkensvlees. Het is is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse retailorganisaties en bestaat uit...
  Lees meer
 • QS varken - een Duits ketenkwaliteitssysteem voor de varkenssector.
  Lees meer