Over ons

Kiwa KOAC voert al meer dan 50 jaar testen en proeven uit en heeft bewezen een degelijke en betrouwbare partner te zijn voor onze klanten. Wij hebben geen belang bij het gebruik van bepaalde materialen of toepassing van wegbouwkundige oplossingen. De klant kan vertrouwen op onafhankelijke en integere advisering.

De combinatie van producten en diensten die wij aanbieden, is uniek in Nederland en maakt een volledige aanpak van de vragen van onze opdrachtgevers mogelijk in de niche van wegverhardingen. Wij combineren ingenieurskracht met veldervaring en een solide kennis van materialen, constructies en wegoppervlakken.

Ontwikkeling en verbetering

Kiwa KOAC is op haar gebied marktleider in Nederland. Wij leggen de focus op continue innovatie om voorop te blijven lopen in ons werkveld. Ontwikkeling van meetmiddelen en producten voor onze klanten heeft onze voortdurende aandacht. Bij Kiwa Training werken wij aan een continue verbetering van de competenties van medewerkers op elk niveau in de organisatie.

Milieubewust

Als modern milieubewust bedrijf hebben wij oog voor mens en milieu. In onze adviezen hebben wij steeds meer aandacht voor oplossingen die bijdragen aan de duurzaamheid, veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid. Intern werken wij hard aan het terugdringen van de milieubelasting door verbetering van werkprocessen, inrichting van werkruimtes en de aanschaf van schone meetauto’s.

Werkvelden

Iedere toepassing kent haar eigen specifieke randvoorwaarden en eisen. Kiwa KOAC is deskundig in vele werkvelden waarbij wegen en verhardingen een essentieel onderdeel vormen. Onze belangrijkste werkvelden zijn: wegen, bedrijfsterreinen, vliegvelden, waterkeringen en rail.

 

GWW opdrachtgevers

Onze klanten komen uit alle partijen in de grond-, weg- en waterbouwkunde (GWW). Zij bevinden zich in alle lagen van de overheid, zoals Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, de provincies, gemeenten en waterschappen. Ook de aannemerij van GWW-werken, ingenieurs- en adviesbureaus, producenten en leveranciers van bouwmaterialen, maar ook beheerders van industrieterreinen, containerterminals en vliegvelden weten hun weg naar ons te vinden.